Hướng dẫn thanh toán

VNTix cung cấp hình thức thanh toán qua cổng thanh toán online Alepay.