Điểm cắm trại gần TP.HCM kín chỗ dịp Tết
Điểm cắm trại gần TP.HCM kín chỗ dịp Tết

<p>Trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2 tuần, một số điểm cắm trại cao cấp (glamping) gần TP.HCM th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng c&ograve;n lều trống đến hết kỳ nghỉ lễ.</p>

3 cung trekking phổ biến gần TP HCM
3 cung trekking phổ biến gần TP HCM

<p>Với chuyến đi 2-3 ng&agrave;y, du kh&aacute;ch c&oacute; thể trekking T&agrave; Năng - Phan Dũng, cung đường T&agrave; Giang mới nổi hoặc leo n&uacute;i Chứa Chan.</p>

Trekking hút du khách mùa Covid-19
Trekking hút du khách mùa Covid-19

<p>Covid-19 l&agrave; một l&yacute; do khiến h&igrave;nh thức du lịch kiểu trekking tới c&aacute;c v&ugrave;ng rừng, n&uacute;i trở n&ecirc;n phổ biến, thu h&uacute;t nhiều người chưa từng tham gia.</p>

Thiên đường du lịch Bali 'hấp hối'
Thiên đường du lịch Bali 'hấp hối'

<p>Từng l&agrave; thi&ecirc;n đường du lịch h&uacute;t kh&aacute;ch quốc tế, đảo Bali vẫn đ&igrave;u hiu sau 2 th&aacute;ng mở cửa v&agrave; chưa c&oacute; dấu hiệu hồi phục.</p>

Những điểm dừng chân ở Thái Lan của Miss Grand Thùy Tiên
Những điểm dừng chân ở Thái Lan của Miss Grand Thùy Tiên

<p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh dự thi, Miss Grand International 2021 Th&ugrave;y Ti&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; nhiều địa điểm đẹp tr&ecirc;n đảo Phuket.</p>

Núi Phú Sĩ và người Nhật
Núi Phú Sĩ và người Nhật

<p>Ngọn n&uacute;i biểu tượng của Nhật Bản thể hiện nhiều điều về văn h&oacute;a, t&iacute;nh c&aacute;ch con người.</p>

Việt Nam dự kiến trao đổi du khách với Thái Lan
Việt Nam dự kiến trao đổi du khách với Thái Lan

<p>Trong th&aacute;ng 12 Việt Nam sẽ l&agrave;m việc c&ugrave;ng ph&iacute;a Th&aacute;i Lan để x&acirc;y dựng kế hoạch thiết lập 'bong b&oacute;ng du lịch'.</p>

7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới
7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới

<p>Nguy hiểm nhưng c&aacute;c đỉnh n&uacute;i cao tr&ecirc;n thế giới vẫn khiến nhiều người muốn chinh phục.</p>

Singapore áp dụng nhiều biện pháp quản lý an toàn cho du khách
Singapore áp dụng nhiều biện pháp quản lý an toàn cho du khách

<p>Singapore lu&ocirc;n đặt sự an to&agrave;n, sức khỏe của người d&acirc;n, du kh&aacute;ch l&ecirc;n h&agrave;ng đầu khi mở cửa bi&ecirc;n giới trong thời kỳ Covid-19.</p>

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc
Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc

<p>Trưa 20/11, hơn 200 du kh&aacute;ch H&agrave;n Quốc đ&atilde; đ&aacute;p xuống đảo Ph&uacute; Quốc, l&agrave; những kh&aacute;ch du lịch quốc tế đầu ti&ecirc;n đến h&ograve;n đảo n&agrave;y sau gần 2 năm.</p>

Ngày đầu của du khách quốc tế khi trở lại Việt Nam
Ngày đầu của du khách quốc tế khi trở lại Việt Nam

<p>Sau khi nhận kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nCoV, c&aacute;c du kh&aacute;ch đ&atilde; tắm biển, chơi golf v&agrave; sẽ tham quan phố cổ Hội An.</p>

Malaysia và Myanmar mở cửa du lịch quốc tế đầu 2022
Malaysia và Myanmar mở cửa du lịch quốc tế đầu 2022

<p>Malaysia v&agrave; Myanmar sẽ đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế đầu năm 2022 khi nhiều biện ph&aacute;p chống dịch Covid-19 được nới lỏng.</p>

Ngày đầu Thái Lan đón khách không cách ly
Ngày đầu Thái Lan đón khách không cách ly

<p>Du kh&aacute;ch thấy an to&agrave;n khi hạ c&aacute;nh tại s&acirc;n bay Suvarnabhumi, với quy tr&igrave;nh tiếp đ&oacute;n nghi&ecirc;m ngặt.</p>

Hội An, Mỹ Sơn sẽ đón khách quốc tế từ tháng 11
Hội An, Mỹ Sơn sẽ đón khách quốc tế từ tháng 11

<p>Quảng Nam sẽ đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch quốc tế từ th&aacute;ng sau theo 3 giai đoạn v&agrave; tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo c&aacute;c biện ph&aacute;p an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch theo lộ tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p.</p>

Phú Quốc sẵn sàng đón du khách
Phú Quốc sẵn sàng đón du khách

<p>C&aacute;c doanh nghiệp du lịch, dịch vụ v&agrave; người d&acirc;n Ph&uacute; Quốc mong chờ thời điểm đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế trở lại đảo Ngọc v&agrave;o cuối th&aacute;ng 11 n&agrave;y.</p>

7 điều kiện để miễn cách ly khi đến Thái Lan
7 điều kiện để miễn cách ly khi đến Thái Lan

<p>Chiều 21/10, Th&aacute;i Lan c&ocirc;ng bố 46 điểm đến thuộc "nguy cơ thấp", được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn c&aacute;ch ly, kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n Việt Nam.</p>

Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa
Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa

<p>Đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t Covid-19, ng&agrave;nh du lịch TP HCM muốn li&ecirc;n kết để đưa du kh&aacute;ch tới Kh&aacute;nh H&ograve;a đầu th&aacute;ng 11 tới.</p>

Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa
Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa

<p>Kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i c&oacute; thể gh&eacute; thăm đền Taj Mahal v&agrave; Rajasthan lần đầu ti&ecirc;n kể từ th&aacute;ng 3/2020. Đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i nhằm kh&ocirc;i phục ng&agrave;nh du lịch của Ch&iacute;nh phủ Ấn Độ.</p>

Singapore miễn cách ly thêm du khách từ 8 quốc gia
Singapore miễn cách ly thêm du khách từ 8 quốc gia

<p>Singapore miễn c&aacute;ch ly cho người từ 8 quốc gia bắt đầu từ cuối th&aacute;ng 10 đồng thời tiến tới mục ti&ecirc;u cuộc sống "b&igrave;nh thường mới".</p>

Quán cà phê hút khách nhờ trò chơi Squid Game
Quán cà phê hút khách nhờ trò chơi Squid Game

<p>Ăn theo tr&agrave;o lưu trong phim Squid Game , qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; Brown Butter đang tổ chức tr&ograve; chơi t&aacute;ch kẹo đường trong một th&aacute;ng cho thực kh&aacute;ch.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm