Kinh nghiệm du lịch đảo Phú Quý tự túc
Kinh nghiệm du lịch đảo Phú Quý tự túc

<p>Dịp nghỉ lễ sắp tới l&agrave; thời điểm đẹp nhất để gh&eacute; thăm đảo Ph&uacute; Qu&yacute;.</p>

Vách núi ở đảo Phú Quý được ví như Grand Canyon
Vách núi ở đảo Phú Quý được ví như Grand Canyon

<p>Đỉnh Cao C&aacute;t được du kh&aacute;ch so s&aacute;nh với v&aacute;ch n&uacute;i trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n địa chất nổi tiếng Grand Canyon của Mỹ, do c&oacute; h&igrave;nh th&ugrave; tương tự.</p>

Đàn cá heo bơi lội ở đảo Phú Quý
Đàn cá heo bơi lội ở đảo Phú Quý

<p>Ng&agrave;y 5/9, một đo&agrave;n du kh&aacute;ch bất ngờ gặp ba đ&agrave;n c&aacute; heo tr&ecirc;n biển Ph&uacute; Qu&yacute;.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm