5 điểm du lịch trốn nóng cho dịp 30/4
5 điểm du lịch trốn nóng cho dịp 30/4

<p>Những ng&agrave;y nghỉ lễ l&agrave; thời gian th&iacute;ch hợp để thực hiện chuyến đi chơi xa, tr&aacute;nh c&aacute;i nắng n&oacute;ng oi bức trong th&agrave;nh phố.</p>

Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa
Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa

<p>Đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t Covid-19, ng&agrave;nh du lịch TP HCM muốn li&ecirc;n kết để đưa du kh&aacute;ch tới Kh&aacute;nh H&ograve;a đầu th&aacute;ng 11 tới.</p>

Camping và Glamping – Xu hướng du lịch hè của giới trẻ
Camping và Glamping – Xu hướng du lịch hè của giới trẻ

<p>M&ugrave;a h&egrave; đang đến, đ&acirc;y cũng l&agrave; thời điểm du lịch d&atilde; ngoại, kh&aacute;m ph&aacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n l&ecirc;n ng&ocirc;i, l&agrave; dịp để cả gia đ&igrave;nh hay nh&oacute;m bạn c&ugrave;ng nhau chia sẻ những trải nghiệm theo c&aacute;ch của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p>

Ăn chơi gì ở đảo Bình Hưng?
Ăn chơi gì ở đảo Bình Hưng?

<p>Với phong cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ, những b&atilde;i tắm trong xanh, đảo B&igrave;nh Hưng (Kh&aacute;nh H&ograve;a) l&agrave; địa điểm thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; giới trẻ.</p>

'Đổi gió' với kỳ nghỉ lễ 30/4 trên du thuyền
'Đổi gió' với kỳ nghỉ lễ 30/4 trên du thuyền

<p>Dịp nghỉ lễ 4 ng&agrave;y sắp tới, du kh&aacute;ch c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i tr&ecirc;n du thuyền ở vịnh Lan Hạ, Nha Trang hay TP HCM.</p>

10 điểm hút khách của Nha Trang
10 điểm hút khách của Nha Trang

<p>Ngo&agrave;i trải nghiệm c&aacute;c tour đảo, du kh&aacute;ch đến Nha Trang sẽ tận hưởng b&atilde;i tắm đẹp c&ugrave;ng những di t&iacute;ch, danh thắng tại th&agrave;nh phố biển.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm