Thành phố lãng mạn nhất châu Âu
Thành phố lãng mạn nhất châu Âu

<p>Paris (Ph&aacute;p), th&agrave;nh phố vốn được nhiều danh hiệu như th&agrave;nh phố t&igrave;nh y&ecirc;u, th&agrave;nh phố l&atilde;ng mạn... lại chỉ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng n&agrave;y.</p>

Các quốc gia mở cửa với du khách đã tiêm vaccine
Các quốc gia mở cửa với du khách đã tiêm vaccine

<p>Th&aacute;i Lan, Ph&aacute;p, Hy Lạp... v&agrave; nhiều nơi kh&aacute;c đ&atilde; cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch quốc tế nhập cảnh, c&oacute; đi k&egrave;m một số điều kiện, d&ugrave; đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine Covid-19.</p>

7 lâu đài đặc biệt trên thế giới
7 lâu đài đặc biệt trên thế giới

<p>Được x&acirc;y trong một đ&ecirc;m, truyền cảm hứng cho Disney hay tương truyền l&agrave; nơi sống của Dracula, những l&acirc;u đ&agrave;i n&agrave;y thu h&uacute;t du kh&aacute;ch nhờ lịch sử v&agrave; đặc điểm lạ l&ugrave;ng.</p>

Một năm thế giới không có du lịch
Một năm thế giới không có du lịch

<p>Người Hội An đi biển kiếm sống, s&acirc;n bay Changi mở th&ecirc;m dịch vụ để cầm cự, d&acirc;n Paris vẫn kh&ocirc;ng chấp nhận việc gọi đồ ăn về nh&agrave;.</p>

Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới
Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới

<p>C&aacute;c th&agrave;nh phố nổi tiếng thế giới kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; sự thay đổi r&otilde; rệt. Một số khu vực thậm ch&iacute; giữ n&eacute;t kiến tr&uacute;c gần như nguy&ecirc;n vẹn từ h&agrave;ng trăm năm trước.</p>

Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới
Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới

<p>Thế giới c&oacute; nhiều kỳ quan được t&ocirc;n vinh trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biến đổi kh&iacute; hậu, hoặc con người g&acirc;y n&ecirc;n.</p>

Cầu đá 3 tầng 2.000 năm còn đứng vững
Cầu đá 3 tầng 2.000 năm còn đứng vững

<p>D&ugrave; nước ngừng chảy, d&ograve;ng xe cộ qua cầu Pont du Gard vẫn tiếp tục lưu th&ocirc;ng qua h&agrave;ng trăm năm.</p>

Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới
Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới

<p>Chỉ c&oacute; khoảng 17 phi c&ocirc;ng đủ tr&igrave;nh độ để hạ c&aacute;nh ở đường băng s&acirc;n bay Paro, nằm giữa những d&atilde;y n&uacute;i cao hơn 5.000 m của Bhutan.</p>

Thế giới nhộn nhịp trở lại
Thế giới nhộn nhịp trở lại

<p>Từ chỗ vắng lặng kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người, nhiều điểm tham quan nổi tiếng thế giới bắt đầu đ&ocirc;ng trở lại khi vừa mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch.</p>

Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới
7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới

<p>Kh&ocirc;ng chỉ nằm biệt lập giữa đại dương bao la, c&aacute;c h&ograve;n đảo dưới đ&acirc;y c&ograve;n chứa đựng nhiều sự nguy hiểm v&agrave; b&iacute; ẩn m&agrave; &iacute;t ai d&aacute;m đặt ch&acirc;n tới.</p>

10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19
10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19

<p>Nhiều quốc gia chọn biện ph&aacute;p phong tỏa, khu vực c&ocirc;ng cộng v&agrave; điểm du lịch nổi tiếng bị đ&oacute;ng cửa trở n&ecirc;n hiu quạnh trong thời kỳ dịch bệnh.</p>

‘Sóng thần’ nCoV nhấn chìm du lịch thế giới
‘Sóng thần’ nCoV nhấn chìm du lịch thế giới

<p>Khủng hoảng du lịch do Covid-19 g&acirc;y ra được cho l&agrave; tồi tệ nhất lịch sử, khiến 50 triệu người mất việc, thế giới &ldquo;bay&rdquo; 80 tỉ USD.</p>

8 điểm đến bỏ hoang hút khách
8 điểm đến bỏ hoang hút khách

<p>C&aacute;c thị trấn, l&acirc;u đ&agrave;i, s&acirc;n bay bỏ hoang với khung cảnh u &aacute;m trở th&agrave;nh điểm đến d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch th&iacute;ch phi&ecirc;u lưu v&agrave; chụp ảnh.</p>

Châu Âu trống vắng
Châu Âu trống vắng

<p>Italy, T&acirc;y Ban Nha đ&atilde; phong tỏa to&agrave;n quốc, nhiều th&agrave;nh phố ch&acirc;u &Acirc;u kh&aacute;c cũng rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người tr&ecirc;n phố.</p>

Thị trấn cổ tích nước Pháp
Thị trấn cổ tích nước Pháp

<p>Với những ng&ocirc;i nh&agrave; nửa gỗ nhiều m&agrave;u sắc chạy dọc bờ k&ecirc;nh, Colmar được xem l&agrave; một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới.</p>

Những điểm nổi tiếng châu Âu trước và trong Covid-19
Những điểm nổi tiếng châu Âu trước và trong Covid-19

<p>C&aacute;c địa danh ở Italy, Vatican, Ph&aacute;p từng đ&oacute;n đến 20.000 kh&aacute;ch mỗi ng&agrave;y, nay vắng tanh khi dịch bệnh đang lan khắp ch&acirc;u &Acirc;u.</p>

8 địa điểm tràn ngập màu sắc nổi tiếng nhất thế giới
8 địa điểm tràn ngập màu sắc nổi tiếng nhất thế giới

<p>L&agrave;ng Gamcheon (H&agrave;n Quốc) Thị trấn Colmar (Ph&aacute;p) hay Cinque Terre (Italy) đều l&agrave; những địa danh thu h&uacute;t du kh&aacute;ch bởi những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c sặc sỡ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm