Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

Pháp Ấn Độ Mỹ Nhật Bản Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới
7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới

<p>Kh&ocirc;ng chỉ nằm biệt lập giữa đại dương bao la, c&aacute;c h&ograve;n đảo dưới đ&acirc;y c&ograve;n chứa đựng nhiều sự nguy hiểm v&agrave; b&iacute; ẩn m&agrave; &iacute;t ai d&aacute;m đặt ch&acirc;n tới.</p>

Pháp Ấn Độ Địa điểm nổi bật

10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19
10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19

<p>Nhiều quốc gia chọn biện ph&aacute;p phong tỏa, khu vực c&ocirc;ng cộng v&agrave; điểm du lịch nổi tiếng bị đ&oacute;ng cửa trở n&ecirc;n hiu quạnh trong thời kỳ dịch bệnh.</p>

Pháp Ai Cập Ý Campuchia Mỹ Việt Nam Thái Lan Covid-19 Sự kiện

‘Sóng thần’ nCoV nhấn chìm du lịch thế giới
‘Sóng thần’ nCoV nhấn chìm du lịch thế giới

<p>Khủng hoảng du lịch do Covid-19 g&acirc;y ra được cho l&agrave; tồi tệ nhất lịch sử, khiến 50 triệu người mất việc, thế giới &ldquo;bay&rdquo; 80 tỉ USD.</p>

Pháp Ý Trung Quốc Covid-19 Sự kiện

8 điểm đến bỏ hoang hút khách
8 điểm đến bỏ hoang hút khách

<p>C&aacute;c thị trấn, l&acirc;u đ&agrave;i, s&acirc;n bay bỏ hoang với khung cảnh u &aacute;m trở th&agrave;nh điểm đến d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch th&iacute;ch phi&ecirc;u lưu v&agrave; chụp ảnh.</p>

Pháp Ý Nhật Bản Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

Châu Âu trống vắng
Châu Âu trống vắng

<p>Italy, T&acirc;y Ban Nha đ&atilde; phong tỏa to&agrave;n quốc, nhiều th&agrave;nh phố ch&acirc;u &Acirc;u kh&aacute;c cũng rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người tr&ecirc;n phố.</p>

Pháp Ý Covid-19

Thị trấn cổ tích nước Pháp
Thị trấn cổ tích nước Pháp

<p>Với những ng&ocirc;i nh&agrave; nửa gỗ nhiều m&agrave;u sắc chạy dọc bờ k&ecirc;nh, Colmar được xem l&agrave; một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới.</p>

Pháp Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

Những điểm nổi tiếng châu Âu trước và trong Covid-19
Những điểm nổi tiếng châu Âu trước và trong Covid-19

<p>C&aacute;c địa danh ở Italy, Vatican, Ph&aacute;p từng đ&oacute;n đến 20.000 kh&aacute;ch mỗi ng&agrave;y, nay vắng tanh khi dịch bệnh đang lan khắp ch&acirc;u &Acirc;u.</p>

Pháp Ý Sự kiện

8 địa điểm tràn ngập màu sắc nổi tiếng nhất thế giới
8 địa điểm tràn ngập màu sắc nổi tiếng nhất thế giới

<p>L&agrave;ng Gamcheon (H&agrave;n Quốc) Thị trấn Colmar (Ph&aacute;p) hay Cinque Terre (Italy) đều l&agrave; những địa danh thu h&uacute;t du kh&aacute;ch bởi những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c sặc sỡ.</p>

Pháp Malaysia Hàn Quốc Đài Loan Địa điểm nổi bật