Ngôi làng đẹp nhất thế giới 'xin' khách đừng đến
Ngôi làng đẹp nhất thế giới 'xin' khách đừng đến

<p>L&agrave;ng Hallstatt hiện đ&oacute;n 10.000 kh&aacute;ch ch&acirc;u &Aacute; mỗi ng&agrave;y, v&agrave; tổng cộng khoảng một triệu lượt kh&aacute;ch mỗi năm.</p>