Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới
Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới

<p>Lịch sử l&acirc;u đời, cảnh sắc thơ mộng hay sự quyến rũ từ những nhiều điều kh&aacute;c thường l&agrave; điểm chung của c&aacute;c ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp tựa thế giới cổ t&iacute;ch dưới đ&acirc;y.</p>

Ngôi làng đẹp nhất thế giới 'xin' khách đừng đến
Ngôi làng đẹp nhất thế giới 'xin' khách đừng đến

<p>L&agrave;ng Hallstatt hiện đ&oacute;n 10.000 kh&aacute;ch ch&acirc;u &Aacute; mỗi ng&agrave;y, v&agrave; tổng cộng khoảng một triệu lượt kh&aacute;ch mỗi năm.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm