Mở cửa Phú Quốc và kinh nghiệm từ 'Hộp cát Phuket'
Mở cửa Phú Quốc và kinh nghiệm từ 'Hộp cát Phuket'

<p>Mở cửa ở Ph&uacute; Quốc n&ecirc;n được đặt trong kế hoạch phục hồi du lịch tổng thể v&agrave; cần c&oacute; kịch bản d&agrave;i hạn, chi tiết hơn.</p>

Chuẩn bị kích cầu du lịch, mở rộng đón khách quốc tế
Chuẩn bị kích cầu du lịch, mở rộng đón khách quốc tế

<p>Ngo&agrave;i Ph&uacute; Quốc, Việt Nam dự kiến mở đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế tại Hạ Long, Hội An, Nha Trang... v&agrave; thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh k&iacute;ch cầu du lịch.</p>

'Vương quốc sao biển' trên đảo ngọc Phú Quốc
'Vương quốc sao biển' trên đảo ngọc Phú Quốc

<p>V&agrave;o khoảng th&aacute;ng 9, mũi H&agrave;m Rồng ở x&atilde; B&atilde;i Thơm, TP Ph&uacute; Quốc lại thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch đến ngắm sao biển chocolate chip.</p>

Phú Quốc United Center sắp công chiếu 3 show diễn triệu USD
Phú Quốc United Center sắp công chiếu 3 show diễn triệu USD

<p>Từ th&aacute;ng 4, 3 show tr&igrave;nh diễn thực cảnh kết hợp c&ocirc;ng nghệ hiện đại gồm &ldquo;Tinh hoa Việt Nam&rdquo;, &ldquo;Sắc m&agrave;u Venice&rdquo; v&agrave; &ldquo;Once&rdquo; c&ocirc;ng chiếu tại Ph&uacute; Quốc United Center.</p>

Phú Quốc vào top 7 điểm đến mới hấp dẫn nhất thế giới
Phú Quốc vào top 7 điểm đến mới hấp dẫn nhất thế giới

<p>Biển xanh, c&aacute;t trắng v&agrave; nhiều trải nghiệm tuyệt vời đ&atilde; gi&uacute;p Ph&uacute; Quốc trở th&agrave;nh một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất thế giới.</p>

Cẩm nang lần đầu đến Phú Quốc
Cẩm nang lần đầu đến Phú Quốc

<p>Tắm biển b&atilde;i Sao, lặn ngắm san h&ocirc; ở H&ograve;n Thơm, thăm vườn th&uacute; safari ở bắc đảo l&agrave; những trải nghiệm kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ ở đảo ngọc.</p>

Báo quốc tế giới thiệu du lịch Phú Quốc
Báo quốc tế giới thiệu du lịch Phú Quốc

<p>Đảo Ngọc của Việt Nam được TripAdvisor, CNN, Telegraph ca ngợi với những b&atilde;i biển đẹp, c&aacute;c điểm đến v&agrave; hoạt động du lịch phong ph&uacute;.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm