Những điều thú vị về Argentina - tân vô địch World Cup
Những điều thú vị về Argentina - tân vô địch World Cup

<p>Thay v&igrave; &ocirc;m hay h&ocirc;n ch&uacute;c mừng sinh nhật, người Argentina k&eacute;o tai của người th&ecirc;m tuổi mới.</p>

Asado - món yêu thích của đội Argentina ở World Cup 2022
Asado - món yêu thích của đội Argentina ở World Cup 2022

<p>Argentina đ&atilde; mang 900 kg thịt đến Qatar để l&agrave;m m&oacute;n thịt nướng asado phục vụ c&aacute;c cầu thủ thi đấu ở World Cup 2022.</p>

Qatar 'phát điên' vì bị hỏi về quy định uống rượu
Qatar 'phát điên' vì bị hỏi về quy định uống rượu

<p>Giới chức Qatar bực tức v&igrave; nhận qu&aacute; nhiều c&acirc;u hỏi của du kh&aacute;ch về việc c&oacute; được ph&eacute;p uống rượu hay kh&ocirc;ng v&agrave; khẳng định điều n&agrave;y kh&ocirc;ng bị cấm.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm