Nhiều tài xế không dám đi hết cây cầu dài nhất thế giới
Nhiều tài xế không dám đi hết cây cầu dài nhất thế giới

<p>Năm 1969, cầu vượt hồ Pontchartrain ch&iacute;nh thức được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness c&ocirc;ng nhận l&agrave; c&acirc;y cầu tr&ecirc;n mặt nước d&agrave;i nhất thế giới.</p>

Bánh mì Việt trên khắp thế giới
Bánh mì Việt trên khắp thế giới

<p>B&aacute;nh m&igrave; Việt Nam c&oacute; mặt v&agrave; được y&ecirc;u th&iacute;ch ở Hong Kong, H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Anh, Czech, Đức, Mỹ...</p>

Hong Kong cấm du khách đến từ Hàn Quốc
Hong Kong cấm du khách đến từ Hàn Quốc

<p>Ngo&agrave;i cấm nhập cảnh đối với kh&aacute;ch từ H&agrave;n Quốc, giới chức Hong Kong khuyến c&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;n tr&aacute;nh đến quốc gia n&agrave;y khi Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p>

Disneyland Hong Kong có thể thành khu cách ly
Disneyland Hong Kong có thể thành khu cách ly

<p>C&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; Disneyland đ&atilde; dừng c&aacute;c hoạt động vui chơi v&agrave; ba kh&aacute;ch sạn ở đ&acirc;y được đề nghị l&agrave;m khu c&aacute;ch ly người nhiễm nCoV.</p>

Du lịch theo phim điện ảnh Hong Kong
Du lịch theo phim điện ảnh Hong Kong

<p>Tr&ecirc;n Đại lộ Ng&ocirc;i sao cạnh cảng Victoria, du kh&aacute;ch dễ d&agrave;ng bắt gặp những người bắt chước c&aacute;c nh&acirc;n vật nổi tiếng trong c&aacute;c phim kinh điển.</p>

Top 10 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới do Roughguides bình chọn
Top 10 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới do Roughguides bình chọn

<p>C&ugrave;ng những địa danh nổi tiếng kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới như: Cầu cảng Sydney, Th&aacute;nh địa Machu Picchu&hellip;, th&igrave; ở Việt Nam, du lịch thung lũng Bắc Sơn cũng l&agrave; điểm đến tuyệt nhất thế giới.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm