Cố đô Huế nhìn từ khinh khí cầu
Cố đô Huế nhìn từ khinh khí cầu

<p>Du kh&aacute;ch c&oacute; thể ngắm th&agrave;nh phố Huế từ tr&ecirc;n cao khi trải nghiệm bay khinh kh&iacute; cầu trong tuần lễ Festival Huế (25-30/6).</p>

Công viên bỏ hoang ở Huế lên báo Mỹ
Công viên bỏ hoang ở Huế lên báo Mỹ

<p>Insider chọn Hồ Thủy Ti&ecirc;n l&agrave; một trong những c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước bỏ hoang c&oacute; c&acirc;u chuyện th&uacute; vị nhất v&agrave; vẫn h&uacute;t kh&aacute;ch d&ugrave; đ&oacute;ng cửa từ l&acirc;u.</p>

Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam
Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam

<p>Wanderlust gợi &yacute; du kh&aacute;ch ăn phở H&agrave; Nội, thả đ&egrave;n hoa đăng ở Hội An v&agrave; gh&eacute; thăm vườn quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n...</p>

Hoa ngô đồng trong Hoàng cung
Hoa ngô đồng trong Hoàng cung

<p>Lo&agrave;i hoa ng&ocirc; đồng do vua Minh Mạng chọn trồng trong Ho&agrave;ng cung Huế đang khoe sắc t&iacute;m rực rỡ.</p>

Huế vắng lặng
Huế vắng lặng

<p>Những điểm tham quan, di t&iacute;ch của v&ugrave;ng đất cố đ&ocirc; như Đại nội, ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Mụ vắng b&oacute;ng kh&aacute;ch ng&agrave;y 18/3 giữa Covid-19.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm