Hoa ngô đồng trong Hoàng cung
Hoa ngô đồng trong Hoàng cung

<p>Lo&agrave;i hoa ng&ocirc; đồng do vua Minh Mạng chọn trồng trong Ho&agrave;ng cung Huế đang khoe sắc t&iacute;m rực rỡ.</p>

Việt Nam Huế Trải nghiệm

Huế vắng lặng
Huế vắng lặng

<p>Những điểm tham quan, di t&iacute;ch của v&ugrave;ng đất cố đ&ocirc; như Đại nội, ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Mụ vắng b&oacute;ng kh&aacute;ch ng&agrave;y 18/3 giữa Covid-19.</p>

Việt Nam Huế Sự kiện Covid-19