Công viên bỏ hoang ở Huế lên báo Mỹ
Công viên bỏ hoang ở Huế lên báo Mỹ

<p>Insider chọn Hồ Thủy Ti&ecirc;n l&agrave; một trong những c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước bỏ hoang c&oacute; c&acirc;u chuyện th&uacute; vị nhất v&agrave; vẫn h&uacute;t kh&aacute;ch d&ugrave; đ&oacute;ng cửa từ l&acirc;u.</p>

Huế Việt Nam Địa điểm nổi bật

Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam
Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam

<p>Wanderlust gợi &yacute; du kh&aacute;ch ăn phở H&agrave; Nội, thả đ&egrave;n hoa đăng ở Hội An v&agrave; gh&eacute; thăm vườn quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n...</p>

Quy Nhơn Huế Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Hội An Đà Nẵng Việt Nam Địa điểm nổi bật

Hoa ngô đồng trong Hoàng cung
Hoa ngô đồng trong Hoàng cung

<p>Lo&agrave;i hoa ng&ocirc; đồng do vua Minh Mạng chọn trồng trong Ho&agrave;ng cung Huế đang khoe sắc t&iacute;m rực rỡ.</p>

Huế Việt Nam Trải nghiệm

Huế vắng lặng
Huế vắng lặng

<p>Những điểm tham quan, di t&iacute;ch của v&ugrave;ng đất cố đ&ocirc; như Đại nội, ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Mụ vắng b&oacute;ng kh&aacute;ch ng&agrave;y 18/3 giữa Covid-19.</p>

Huế Việt Nam Covid-19 Sự kiện