Quá đã: Người Việt đi Mông Cổ có thể xin e-visa, 3 ngày có kết quả
Quá đã: Người Việt đi Mông Cổ có thể xin e-visa, 3 ngày có kết quả

<p>Theo th&ocirc;ng tin từ Cơ quan Xuất nhập cảnh M&ocirc;ng Cổ, nước n&agrave;y đ&atilde; triển khai cấp thị thực điện tử (e-visa) để tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc cho c&ocirc;ng d&acirc;n từ 98 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; nhu cầu đến M&ocirc;ng Cổ.</p>

Khách Việt có thể xin e-visa đến Mông Cổ
Khách Việt có thể xin e-visa đến Mông Cổ

<p>M&ocirc;ng Cổ th&ecirc;m Việt Nam v&agrave;o danh s&aacute;ch 98 nước c&oacute; thể xin visa điện tử (e-visa).</p>

Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống
Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống

<p>Mũ của người M&ocirc;ng Cổ c&oacute; h&agrave;ng trăm kiểu trang tr&iacute; kh&aacute;c nhau, thể hiện tuổi t&aacute;c, sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; cả đặc điểm bộ tộc của họ.</p>

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ
Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

<p>Người Kazakh ở ph&iacute;a t&acirc;y M&ocirc;ng Cổ l&agrave; một trong những d&acirc;n tộc sở hữu nền văn h&oacute;a du mục cuối c&ugrave;ng c&ograve;n s&oacute;t lại của thế giới.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm