nCoV dập hy vọng hồi sinh du lịch Đông Nam Á
nCoV dập hy vọng hồi sinh du lịch Đông Nam Á

<p>Sự gia tăng đột biến c&aacute;c ca nhiễm ở Bali, Bangkok... l&agrave; những "g&aacute;o nước lạnh" tạt v&agrave;o hy vọng hồi sinh ng&agrave;nh du lịch ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p>

Rùa 'tụ tập' khắp các bãi biển
Rùa 'tụ tập' khắp các bãi biển

<p>C&aacute;c b&atilde;i biển vốn k&iacute;n kh&aacute;ch du lịch trước kia đang chứng kiến sự quay lại của những nh&oacute;m lớn r&ugrave;a qu&yacute; hiếm.</p>

10 điều nên làm khi đi du lịch Phuket
10 điều nên làm khi đi du lịch Phuket

<p>Nằm ở ph&iacute;a Nam Th&aacute;i Lan, đảo Phuket (thuộc tỉnh Phuket) sở hữu những danh thắng, điểm tham quan v&agrave; show tr&igrave;nh diễn bạn tuyệt đối kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ khi đến đ&acirc;y. D&ugrave; l&agrave; ng&agrave;y nắng hay mưa, thời gian bạn d&agrave;nh cho h&ograve;n đảo nhiệt đới Phuket cũng lu&ocirc;n để lại những dư vị kh&oacute; qu&ecirc;n. Sau đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch 10 điều n&ecirc;n l&agrave;m ở Phuket.</p>

Tết 2020 này vi vu ở đâu ? Thái Lan, sự lựa chọn thú vị
Tết 2020 này vi vu ở đâu ? Thái Lan, sự lựa chọn thú vị

<p>Tết đến l&agrave; ng&agrave;y hội để những người con xa nh&agrave; trở về đo&agrave;n tụ sum vầy với gia đ&igrave;nh. L&agrave; ng&agrave;y để mỗi người ch&uacute;ng ta thể hiện t&igrave;nh cảm với người th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, đồng nghiệp, bạn b&egrave;, thầy c&ocirc;&hellip; v&agrave; c&ugrave;ng ch&uacute;c nhau những c&acirc;u ch&uacute;c may mắn đầu năm mang đầy &yacute; nghĩa.</p>