5 điểm du lịch 30/4 không cần bay từ TP HCM
5 điểm du lịch 30/4 không cần bay từ TP HCM

<p>Với nghỉ lễ 30/4, du kh&aacute;ch từ TP HCM c&oacute; nhiều lựa chọn du lịch bằng đường bộ với quỹ thời gian 1-4 ng&agrave;y, n&eacute; v&eacute; m&aacute;y bay đắt đỏ.</p>

Đề xuất mở kinh tế 'cả đêm' thay vì nửa đêm
Đề xuất mở kinh tế 'cả đêm' thay vì nửa đêm

<p>Bộ VH-TT-DL vừa c&oacute; Quyết định ban h&agrave;nh đề &aacute;n Một số m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển sản phẩm du lịch đ&ecirc;m nhằm tăng chi ti&ecirc;u, k&eacute;o d&agrave;i thời gian lưu tr&uacute; v&agrave; tăng cường khả năng thu h&uacute;t du kh&aacute;ch của du lịch Việt Nam.</p>

Chèo SUP trên biển ở Vũng Tàu giá 300.000 đồng/3 giờ thu hút giới trẻ
Chèo SUP trên biển ở Vũng Tàu giá 300.000 đồng/3 giờ thu hút giới trẻ

<p>Thời gian gần đ&acirc;y, ch&egrave;o thuyền v&aacute;n đứng (SUP) trở th&agrave;nh tr&agrave;o lưu tại phố biển Vũng T&agrave;u v&agrave; nhận được nhiều sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn trẻ tại TP.HCM đến trải nghiệm.</p>

Biển Vũng Tàu trong xanh khi giãn cách xã hội
Biển Vũng Tàu trong xanh khi giãn cách xã hội

<p>H&igrave;nh ảnh ghi nhận tại một số điểm du lịch ven biển ở TP Vũng T&agrave;u, nước biển m&agrave;u xanh trong, nh&igrave;n r&otilde; c&aacute;t, đ&aacute; dưới đ&aacute;y biển.</p>

Những rạp chiếu phim có không gian 'độc nhất' ở Việt Nam
Những rạp chiếu phim có không gian 'độc nhất' ở Việt Nam

<p>C&aacute;c khu nghỉ dưỡng lập rạp chiếu phim ngo&agrave;i trời với tầm nh&igrave;n ra d&atilde;y Ho&agrave;ng Li&ecirc;n Sơn hay trong rừng cọ, b&ecirc;n bờ biển, b&atilde;i đỗ xe...</p>

Kinh nghiệm đến 'thiên đường du lịch' Côn Đảo
Kinh nghiệm đến 'thiên đường du lịch' Côn Đảo

<p>C&ocirc;n Đảo từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 9 c&oacute; mưa nhưng ch&oacute;ng tạnh v&agrave; biển &ecirc;m, cũng l&agrave; m&ugrave;a r&ugrave;a k&eacute;o về đẻ trứng, cho du kh&aacute;ch th&ecirc;m nhiều trải nghiệm.</p>

Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng BBC
Bà Rịa - Vũng Tàu quảng bá du lịch trên sóng BBC

<p>Video quảng b&aacute; du lịch B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u sẽ được ph&aacute;t trong hai th&aacute;ng tr&ecirc;n s&oacute;ng BBC khu vực Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương.</p>

Hẻm tranh bích họa ở Vũng Tàu thu hút đông du khách đến check-in
Hẻm tranh bích họa ở Vũng Tàu thu hút đông du khách đến check-in

<p>Với h&agrave;ng loạt h&igrave;nh vẽ sinh động, k&eacute;o d&agrave;i hơn 100m, hẻm tranh b&iacute;ch họa ở số 6 Trần Ph&uacute;, P.1, TP.Vũng T&agrave;u (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm lượt kh&aacute;ch đến mỗi ng&agrave;y để tham quan, check in.</p>

Loạt xe kem dọc bờ biển Vũng Tàu thu hút giới trẻ check-in
Loạt xe kem dọc bờ biển Vũng Tàu thu hút giới trẻ check-in

<p>Vũng T&agrave;u (B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u) lu&ocirc;n biết c&aacute;ch chiều l&ograve;ng giới trẻ khi li&ecirc;n tục xuất hiện c&aacute;c điểm đến mới, hấp dẫn. Loạt xe b&aacute;n kem đủ m&agrave;u sắc b&ecirc;n bờ biển thu h&uacute;t thực kh&aacute;ch check-in.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm