Đề xuất mở kinh tế 'cả đêm' thay vì nửa đêm
Đề xuất mở kinh tế 'cả đêm' thay vì nửa đêm

<p>Bộ VH-TT-DL vừa c&oacute; Quyết định ban h&agrave;nh đề &aacute;n Một số m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển sản phẩm du lịch đ&ecirc;m nhằm tăng chi ti&ecirc;u, k&eacute;o d&agrave;i thời gian lưu tr&uacute; v&agrave; tăng cường khả năng thu h&uacute;t du kh&aacute;ch của du lịch Việt Nam.</p>

Cần Thơ rộn ràng mùa du lịch
Cần Thơ rộn ràng mùa du lịch

<p>Ng&agrave;nh du lịch TP.Cần Thơ v&agrave;o m&ugrave;a lễ hội du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn thu h&uacute;t du kh&aacute;ch gần xa.</p>

Nhiều lễ hội dịp 30/4 ở miền Tây
Nhiều lễ hội dịp 30/4 ở miền Tây

<p>Du kh&aacute;ch c&oacute; thể kh&aacute;m ph&aacute; lễ hội xo&agrave;i ở Đồng Th&aacute;p, lễ hội khinh kh&iacute; cầu ở Cần Thơ hay trải nghiệm cảm gi&aacute;c bay tr&ecirc;n bầu trời với d&ugrave; lượn ở An Giang.</p>

2 ngày 2 đêm ở Cần Thơ với 1,6 triệu đồng
2 ngày 2 đêm ở Cần Thơ với 1,6 triệu đồng

<p>Ăn s&aacute;ng tr&ecirc;n chợ nổi, thử l&agrave;m hủ tiếu, tham quan Thiền Viện Tr&uacute;c L&acirc;m, gh&eacute; vườn quả xen canh... l&agrave; những trải nghiệm gợi &yacute;.</p>

Hương sắc miền Tây ngày Tết
Hương sắc miền Tây ngày Tết

<p>cần thơ</p> <p>Theo ch&acirc;n nhiếp ảnh gia Trần Thủ An ghi lại nhịp sống y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; đầy sắc m&agrave;u Tết tại S&oacute;c Trăng, Hậu Giang v&agrave; Cần Thơ.</p>

Hình ảnh ấn tượng miền Tây
Hình ảnh ấn tượng miền Tây

<p>Nhịp sống tr&ecirc;n chợ nổi Ng&atilde; Năm hay l&agrave;ng hoa Sa Đ&eacute;c được c&aacute;c nhiếp ảnh gia ghi lại trong h&agrave;nh tr&igrave;nh Mekong mới đ&acirc;y.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm