Thị trấn nóng lên nhanh nhất thế giới
Thị trấn nóng lên nhanh nhất thế giới

<p>Khi mặt trời lặn v&agrave;o ng&agrave;y 5/10 h&agrave;ng năm, người d&acirc;n ở Longyearbyen hiểu rằng 155 ng&agrave;y tiếp theo, họ sẽ kh&ocirc;ng được nh&igrave;n thấy n&oacute;.</p>

Na Uy Địa điểm nổi bật

Ngôi làng có tên ngắn nhất thế giới
Ngôi làng có tên ngắn nhất thế giới

<p>Kh&oacute; ai c&oacute; thể r&uacute;t gọn th&ecirc;m hay t&igrave;m c&aacute;ch gọi tắt c&aacute;i t&ecirc;n &Aring; của ng&ocirc;i l&agrave;ng tọa lạc tr&ecirc;n quần đảo Lofoten xinh đẹp.</p>

Na Uy Địa điểm nổi bật