Cặp vợ chồng chi 30 triệu đồng đi cắm trại bên bãi biển Bình Thuận
Cặp vợ chồng chi 30 triệu đồng đi cắm trại bên bãi biển Bình Thuận

<p>Cảm gi&aacute;c một m&igrave;nh giữa kh&ocirc;ng gian rộng lớn, lắng nghe s&oacute;ng vỗ v&agrave; "tắm" dưới &aacute;nh trăng đem đến trải nghiệm y&ecirc;n b&igrave;nh hiếm c&oacute; cho đ&ocirc;i vợ chồng trẻ.</p>

Hướng dẫn dựng 3 loại lều trại phổ biến nhất hiện nay
Hướng dẫn dựng 3 loại lều trại phổ biến nhất hiện nay

<p>Nếu bạn muốn đi du lịch, cắm trại c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n chắc chắn kh&ocirc;ng thể thiếu 1 chiếc lều cắm trại vừa chống được mưa, nắng lại tiện lợi khi nghỉ ngơi về đ&ecirc;m. H&atilde;y đọc b&agrave;i viết n&agrave;y để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự lắp đặt những kiểu lều trại phổ biến hiện nay nh&eacute;!</p> <p>&nbsp;</p>

Top địa điểm cắm trại gần Tp. Hồ Chí Minh
Top địa điểm cắm trại gần Tp. Hồ Chí Minh

<p>Kh&ocirc;ng cần đi đ&acirc;u xa x&ocirc;i chỉ c&aacute;ch Tp. Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh chưa đầy 150km c&oacute; rất nhiều địa điểm cắm trại miễn ph&iacute;. Dưới đ&acirc;y H&agrave;nh Trang Trang Phượt sẽ chia sẽ những điểm cắm trại miễn ph&iacute; cho mọi người nh&eacute;.</p>

3 điểm cắm trại không thể bỏ qua ở Quy Nhơn
3 điểm cắm trại không thể bỏ qua ở Quy Nhơn

<p>Đến Quy Nhơn bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ trải nghiệm cắm trại ngủ qua đ&ecirc;m ngay ven biển ở Eo Gi&oacute;, khu d&atilde; ngoại Trung Lương, C&ugrave; Lao Xanh.</p>