Lâu đài 2.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ sụp vì động đất
Lâu đài 2.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ sụp vì động đất

<p>Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ng&agrave;y 6/2 l&agrave;m l&acirc;u đ&agrave;i Gaziantep, di t&iacute;ch lịch sử v&agrave; điểm h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch, hư hỏng nặng.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm