9 điểm ngắm hoa anh đào mùa xuân ở Đài Loan 2023
9 điểm ngắm hoa anh đào mùa xuân ở Đài Loan 2023

<p>N&ocirc;ng trường Vũ Lăng, vườn quốc gia Dương Minh Sơn, n&uacute;i A L&yacute; l&agrave; những điểm ngắm hoa anh đ&agrave;o được nhiều du kh&aacute;ch y&ecirc;u th&iacute;ch khi đến Đ&agrave;i Loan.</p>

Khách Tây hào hứng trải nghiệm Tết Hội An
Khách Tây hào hứng trải nghiệm Tết Hội An

<p>Đạp xe quanh phố cổ, đi thuyền tr&ecirc;n s&ocirc;ng Ho&agrave;i, dạo l&agrave;ng rau Tr&agrave; Quế, kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a truyền thống Việt l&agrave; c&aacute;c hoạt động của kh&aacute;ch quốc tế khi đến Hội An Tết Qu&yacute; M&atilde;o.</p>

Phố tây Itaewon vắng lặng dịp Giáng sinh
Phố tây Itaewon vắng lặng dịp Giáng sinh

<p>Nhiều nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bar Itaewon đ&atilde; đặt c&acirc;y th&ocirc;ng Noel v&agrave; đồ trang tr&iacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i cửa, nhưng c&aacute;c con hẻm kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người.</p>

Khách Việt chuộng đi Đài Loan, Hàn Quốc dịp Tết Dương lịch
Khách Việt chuộng đi Đài Loan, Hàn Quốc dịp Tết Dương lịch

<p>C&aacute;c điểm du lịch khu vực Đ&ocirc;ng Bắc &Aacute; đang trở lại mạnh mẽ, l&agrave; lựa chọn của nhiều du kh&aacute;ch Việt trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm