Gia đình đi phượt và bán cà phê trên 'ngôi nhà di động'
Gia đình đi phượt và bán cà phê trên 'ngôi nhà di động'

<p>Anh Trọng thiết kế mobihome kết hợp b&aacute;n h&agrave;ng bằng xe tải, đưa vợ con đi d&atilde; ngoại, tho&aacute;t khỏi cuộc sống g&ograve; b&oacute; v&igrave; Covid-19.</p>

Đi chơi Tây Ninh, điểm đến ít người, gần Sài Gòn và gần thiên nhiên
Đi chơi Tây Ninh, điểm đến ít người, gần Sài Gòn và gần thiên nhiên

<p>Dịp nghỉ lễ Lao Động vừa rồi, do thời gian nghỉ d&agrave;i (4 ng&agrave;y), n&ecirc;n m&igrave;nh cũng t&igrave;m một điạ điểm n&agrave;o đ&oacute; để gia đ&igrave;nh đi chơi, chỗ n&agrave;o m&agrave; phải:</p>

Rời xa phố thị, trải nghiệm cắm trại đêm bên hồ nước gần TP.HCM
Rời xa phố thị, trải nghiệm cắm trại đêm bên hồ nước gần TP.HCM

<p>Nếu ngại đến những điểm du lịch đ&ocirc;ng người m&ugrave;a dịch corona, bạn c&oacute; thể rủ r&ecirc; hội cạ cứng thực hiện chuyến cắm trại xuy&ecirc;n đ&ecirc;m b&ecirc;n hồ Dầu Tiếng (T&acirc;y Ninh).</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm