Những cao tốc đẹp nhất thế giới
Những cao tốc đẹp nhất thế giới

<p>Dựa v&agrave;o khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n từ đại dương đến rừng rậm xanh tươi, th&aacute;c nước ngoạn mục ven đại lộ, trang 10 Most Today giới thiệu những cao tốc đẹp nhất thế giới.</p>

Những thị trấn bị lãng quên trên thế giới
Những thị trấn bị lãng quên trên thế giới

<p>Với kh&ocirc;ng gian hoang t&agrave;n, đổ n&aacute;t, những địa điểm dưới đ&acirc;y thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch, nhiếp ảnh gia v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n l&agrave;m phim tr&ecirc;n thế giới.</p>

Tìm người đi khắp nước Mỹ để uống bia
Tìm người đi khắp nước Mỹ để uống bia

<p>Một c&ocirc;ng ty đang t&igrave;m kiếm người l&aacute;i xe tải đi khắp nước Mỹ, uống bia trong s&aacute;u th&aacute;ng, với th&ugrave; lao 50.000 USD.</p>

Biên giới Mỹ - Canada, nơi cây không thể mọc
Biên giới Mỹ - Canada, nơi cây không thể mọc

<p>To&agrave;n bộ chiều d&agrave;i bi&ecirc;n giới ph&acirc;n định Mỹ - Canada l&agrave; một đường kẻ rộng 6 m xuy&ecirc;n qua những c&aacute;nh rừng.</p>

Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới
Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới

<p>Thế giới c&oacute; nhiều kỳ quan được t&ocirc;n vinh trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biến đổi kh&iacute; hậu, hoặc con người g&acirc;y n&ecirc;n.</p>

Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng
Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng

<p>Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh dưới l&ograve;ng đất từng được sử dụng trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n theo thời gian ch&uacute;ng bị bỏ hoang v&agrave; chỉ c&ograve;n phục vụ du kh&aacute;ch tham quan.</p>

Hàng nghìn gà hoang xâm chiếm hòn đảo
Hàng nghìn gà hoang xâm chiếm hòn đảo

<p>Một nửa cư d&acirc;n tr&ecirc;n đảo Key West y&ecirc;u qu&yacute; lũ g&agrave; hoang, nửa c&ograve;n lại gh&eacute;t cay gh&eacute;t đắng v&agrave; chỉ muốn ch&uacute;ng biến mất.</p>

Vùng đất thơ mộng nhất nước Mỹ
Vùng đất thơ mộng nhất nước Mỹ

<p>Ngo&agrave;i cảnh sắc quyến rũ v&agrave;o m&ugrave;a thu, Vermont c&ograve;n cuốn h&uacute;t nhiếp ảnh gia Caleb Kenna nhờ những g&oacute;c nh&igrave;n đầy mới lạ khi được chụp từ tr&ecirc;n cao.</p>

Tiệc mừng hết cách ly, 16 người nhiễm nCoV
Tiệc mừng hết cách ly, 16 người nhiễm nCoV

<p>Một nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế bang Florida đ&atilde; ở trong nh&agrave; h&agrave;ng th&aacute;ng để tr&aacute;nh Covid-19, cuối c&ugrave;ng nhiễm bệnh khi đến qu&aacute;n bar uống mừng hết c&aacute;ch ly.</p>

Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ
Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ

<p>Tạp ch&iacute; du lịch CnTraveler đưa nh&agrave; thờ T&acirc;n Định v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm đến m&agrave;u hồng đẹp nhất thế giới.</p>

Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới
Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới

<p>Được h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n miệng n&uacute;i lửa, c&aacute;c hồ nước dưới đ&acirc;y g&acirc;y ấn tượng với nhiều du kh&aacute;ch bởi vẻ đẹp độc nhất v&ocirc; nhị v&agrave; hiếm c&oacute; tr&ecirc;n thế giới.</p>

7 địa danh có tên dài đến mức du khách khó lòng nhớ nổi
7 địa danh có tên dài đến mức du khách khó lòng nhớ nổi

<p>Với t&ecirc;n gọi được viết từ 40-80 chữ c&aacute;i, những địa danh n&agrave;y khiến du kh&aacute;ch kh&oacute; c&oacute; thể nhớ t&ecirc;n hay đọc đầy đủ.</p>

Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19
10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19

<p>Nhiều quốc gia chọn biện ph&aacute;p phong tỏa, khu vực c&ocirc;ng cộng v&agrave; điểm du lịch nổi tiếng bị đ&oacute;ng cửa trở n&ecirc;n hiu quạnh trong thời kỳ dịch bệnh.</p>

Thế giới trống rỗng lúc 12 giờ trưa
Thế giới trống rỗng lúc 12 giờ trưa

<p>Lệnh phong tỏa c&agrave;ng khiến c&aacute;c th&agrave;nh phố đ&atilde; hiu hắt trong Covid-19 c&agrave;ng trở n&ecirc;n trống rỗng lạ thường.</p>

Hoa đào nở rộ trong đại dịch
Hoa đào nở rộ trong đại dịch

<p>H&agrave;ng ngh&igrave;n c&acirc;y anh đ&agrave;o vẫn nở ven hồ Tidal Basin, nhưng c&aacute;c khu vực ngắm hoa bị hạn chế tụ tập, người d&acirc;n được khuy&ecirc;n n&ecirc;n ở nh&agrave;.</p>

Nơi cô đơn nhất hành tinh
Nơi cô đơn nhất hành tinh

<p>Người địa phương đồn thổi rằng c&oacute; người đ&atilde; ph&aacute;t đi&ecirc;n khi sống tr&ecirc;n ngọn hải đăng Stannard Rock qu&aacute; l&acirc;u, t&aacute;ch biệt với thế giới.</p>

Tháp Quỷ và 4 tảng đá nguyên khối kỳ lạ trên thế giới
Tháp Quỷ và 4 tảng đá nguyên khối kỳ lạ trên thế giới

<p>Những tảng đ&aacute; nguy&ecirc;n khối tr&ecirc;n khắp thế giới đ&ecirc;̀u là c&ocirc;ng trình tự nhi&ecirc;n đ&ocirc;̣c đáo, gắn với các truyền thuyết ly kỳ. C&aacute;c đi&ecirc;̉m đ&ecirc;́n này rất thu hút du khách ưa mạo hi&ecirc;̉m.</p>

Sa mạc mùa hoa nở
Sa mạc mùa hoa nở

<p>Những thảm hoa đầy m&agrave;u sắc tr&ecirc;n sa mạc Anza-Borrego thu h&uacute;t du kh&aacute;ch Mỹ tới tham quan, cắm trại...</p>

Tặng giấy vệ sinh để câu khách
Tặng giấy vệ sinh để câu khách

<p>Nh&agrave; h&agrave;ng khuyến mại một cuộn giấy vệ sinh cho mỗi đơn h&agrave;ng được &aacute;p dụng trong bối cảnh người Mỹ kh&oacute; t&igrave;m mua vật dụng n&agrave;y v&igrave; Covi-19.</p>