Cùng VNTix sang Thái Lan cổ vũ tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á
Cùng VNTix sang Thái Lan cổ vũ tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á

<p>Trận đấu đầu ti&ecirc;n của Việt Nam tại v&ograve;ng chung kết U23 ch&acirc;u &Aacute; diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 17h15 ng&agrave;y 10/1. Nếu dự định ra s&acirc;n cổ vũ, bạn phải l&ecirc;n kế hoạch đến Th&aacute;i Lan ngay từ b&acirc;y giờ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm