Những trải nghiệm cho người lần đầu đến Chiang Mai, Thái Lan
Những trải nghiệm cho người lần đầu đến Chiang Mai, Thái Lan

<p>Đến Chiang Mai, du kh&aacute;ch c&oacute; thể trải nghiệm c&aacute;c tr&ograve; chơi cảm gi&aacute;c mạnh, gh&eacute; thăm vườn hoa tr&ecirc;n đỉnh đồi hoặc tắm cho voi.</p>

Chiang Mai Thái Lan Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

Tham gia lễ hội thả đèn lồng ở Chiang Mai
Tham gia lễ hội thả đèn lồng ở Chiang Mai

<p>Nếu bạn du lịch Th&aacute;i Lan v&agrave;o th&aacute;ng 11 năm nay, bạn sẽ c&oacute; dịp được chi&ecirc;m ngưỡng một trong những cảnh tượng đẹp nhất thế giới theo b&igrave;nh chọn của Lonely Planet khi tr&ecirc;n bầu trời rực s&aacute;ng bởi h&agrave;ng ngh&igrave;n chiếc đ&egrave;n hoa đăng trong lễ hội Loy Krathong.</p>

Chiang Mai Thái Lan