Đón bình minh bên kè chắn sóng phủ kín rêu xanh ở Quảng Ngãi
Đón bình minh bên kè chắn sóng phủ kín rêu xanh ở Quảng Ngãi

<p>H&agrave;ng loạt bờ k&egrave; chắn s&oacute;ng ven biển Quảng Ng&atilde;i phủ k&iacute;n r&ecirc;u xanh hấp dẫn người d&acirc;n, du kh&aacute;ch đến vui chơi, check-in trong buổi b&igrave;nh minh.</p>

Rừng rong biển Quảng Ngãi nhìn từ trên cao
Rừng rong biển Quảng Ngãi nhìn từ trên cao

<p>Ngư d&acirc;n đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n rừng rong biển ở x&atilde; B&igrave;nh Ch&acirc;u tạo khung cảnh đẹp khi chụp bằng drone.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm