Mùa hoa anh đào vắng lặng
Mùa hoa anh đào vắng lặng

<p>Du lịch bị ảnh hưởng, nhịp sống đời thường trầm lặng do Covid-19, được ghi lại tại Nara v&agrave; Kyoto.</p>

Các lễ hội đặc sắc vào mùa Thu ở Nhật Bản
Các lễ hội đặc sắc vào mùa Thu ở Nhật Bản

<p>Lễ hội m&ugrave;a thu Nhật Bản diễn ra từ th&aacute;ng 9 đến th&aacute;ng 12 hằng năm rất phong ph&uacute; v&agrave; đặc sắc. Vậy n&ecirc;n du kh&aacute;ch n&agrave;o muốn tham gia c&aacute;c lễ hội ở xứ sở mặt trời mọc th&igrave; m&ugrave;a thu l&agrave; lựa chọn tuyệt vời nhất.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm