10 thành phố lãng mạn cho ngày lễ tình nhân
10 thành phố lãng mạn cho ngày lễ tình nhân

<p>Mới đ&acirc;y, CNN đ&atilde; l&ecirc;n danh s&aacute;ch hơn 10 điểm đến l&atilde;ng mạn tr&ecirc;n thế giới, ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c cặp đ&ocirc;i d&agrave;nh thời gian nghỉ dưỡng m&ugrave;a Valentine.</p>

Mùa hoa anh đào vắng lặng
Mùa hoa anh đào vắng lặng

<p>Du lịch bị ảnh hưởng, nhịp sống đời thường trầm lặng do Covid-19, được ghi lại tại Nara v&agrave; Kyoto.</p>

Các lễ hội đặc sắc vào mùa Thu ở Nhật Bản
Các lễ hội đặc sắc vào mùa Thu ở Nhật Bản

<p>Lễ hội m&ugrave;a thu Nhật Bản diễn ra từ th&aacute;ng 9 đến th&aacute;ng 12 hằng năm rất phong ph&uacute; v&agrave; đặc sắc. Vậy n&ecirc;n du kh&aacute;ch n&agrave;o muốn tham gia c&aacute;c lễ hội ở xứ sở mặt trời mọc th&igrave; m&ugrave;a thu l&agrave; lựa chọn tuyệt vời nhất.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm