Tổng hợp 19 cung đường Trekking đẹp nhất Việt Nam
Tổng hợp 19 cung đường Trekking đẹp nhất Việt Nam

<p>Với địa h&igrave;nh đồi n&uacute;i phong ph&uacute;, Việt Nam c&oacute; nhiều cung đường trekking đầy thử th&aacute;ch để c&aacute;c trekker chinh phục v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute;. Sau đ&acirc;y l&agrave; những chặng đường trekking hoang d&atilde;, nhiều th&uacute; vị bất ngờ, đẹp nhất Việt Nam.</p>

Phân biệt 2 loại hình du lịch Trekking và Hiking
Phân biệt 2 loại hình du lịch Trekking và Hiking

<p>Đều l&agrave; loại h&igrave;nh du lịch mạo hiểm với những cung đường d&agrave;i thử th&aacute;ch sức bền của con người nhưng trekking v&agrave; hiking cũng c&oacute; những điểm kh&aacute;c biệt r&otilde; rệt m&agrave; bạn cần lưu &yacute; để chọn cho m&igrave;nh trải nghiệm ph&ugrave; hợp nhất.</p>

Kinh nghiệm chuẩn bị hành trang trước khi đi trekking
Kinh nghiệm chuẩn bị hành trang trước khi đi trekking

<p>Đối với nhiều người, trekking thực sự l&agrave; loại h&igrave;nh du lịch mạo hiểm kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Thế n&ecirc;n, đối với phượt thủ "mới" th&igrave; họ rất rất cần những b&agrave;i viết chia sẽ kinh nghiệm. B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ chi tiết từ A đến Z gi&uacute;p bạn chuẩn bị "h&agrave;nh trang" để c&oacute; một chuyến đi an to&agrave;n v&agrave; vui vẻ nhất.</p>

Săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn
Săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn

<p>N&uacute;i Lảo Thẩn, n&oacute;c nh&agrave; Y T&yacute; (L&agrave;o Cai), l&agrave; một trong những địa điểm săn m&acirc;y l&yacute; tưởng m&agrave; du kh&aacute;ch kh&ocirc;ng thể bỏ qua.</p>