Thiên đường du lịch Bali 'hấp hối'
Thiên đường du lịch Bali 'hấp hối'

<p>Từng l&agrave; thi&ecirc;n đường du lịch h&uacute;t kh&aacute;ch quốc tế, đảo Bali vẫn đ&igrave;u hiu sau 2 th&aacute;ng mở cửa v&agrave; chưa c&oacute; dấu hiệu hồi phục.</p>

Việt Nam dự kiến trao đổi du khách với Thái Lan
Việt Nam dự kiến trao đổi du khách với Thái Lan

<p>Trong th&aacute;ng 12 Việt Nam sẽ l&agrave;m việc c&ugrave;ng ph&iacute;a Th&aacute;i Lan để x&acirc;y dựng kế hoạch thiết lập 'bong b&oacute;ng du lịch'.</p>

Singapore áp dụng nhiều biện pháp quản lý an toàn cho du khách
Singapore áp dụng nhiều biện pháp quản lý an toàn cho du khách

<p>Singapore lu&ocirc;n đặt sự an to&agrave;n, sức khỏe của người d&acirc;n, du kh&aacute;ch l&ecirc;n h&agrave;ng đầu khi mở cửa bi&ecirc;n giới trong thời kỳ Covid-19.</p>

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc
Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc

<p>Trưa 20/11, hơn 200 du kh&aacute;ch H&agrave;n Quốc đ&atilde; đ&aacute;p xuống đảo Ph&uacute; Quốc, l&agrave; những kh&aacute;ch du lịch quốc tế đầu ti&ecirc;n đến h&ograve;n đảo n&agrave;y sau gần 2 năm.</p>

Ngày đầu của du khách quốc tế khi trở lại Việt Nam
Ngày đầu của du khách quốc tế khi trở lại Việt Nam

<p>Sau khi nhận kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nCoV, c&aacute;c du kh&aacute;ch đ&atilde; tắm biển, chơi golf v&agrave; sẽ tham quan phố cổ Hội An.</p>

Malaysia và Myanmar mở cửa du lịch quốc tế đầu 2022
Malaysia và Myanmar mở cửa du lịch quốc tế đầu 2022

<p>Malaysia v&agrave; Myanmar sẽ đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế đầu năm 2022 khi nhiều biện ph&aacute;p chống dịch Covid-19 được nới lỏng.</p>

Ngày đầu Thái Lan đón khách không cách ly
Ngày đầu Thái Lan đón khách không cách ly

<p>Du kh&aacute;ch thấy an to&agrave;n khi hạ c&aacute;nh tại s&acirc;n bay Suvarnabhumi, với quy tr&igrave;nh tiếp đ&oacute;n nghi&ecirc;m ngặt.</p>

Hội An, Mỹ Sơn sẽ đón khách quốc tế từ tháng 11
Hội An, Mỹ Sơn sẽ đón khách quốc tế từ tháng 11

<p>Quảng Nam sẽ đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch quốc tế từ th&aacute;ng sau theo 3 giai đoạn v&agrave; tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo c&aacute;c biện ph&aacute;p an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch theo lộ tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p.</p>

Phú Quốc sẵn sàng đón du khách
Phú Quốc sẵn sàng đón du khách

<p>C&aacute;c doanh nghiệp du lịch, dịch vụ v&agrave; người d&acirc;n Ph&uacute; Quốc mong chờ thời điểm đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế trở lại đảo Ngọc v&agrave;o cuối th&aacute;ng 11 n&agrave;y.</p>

7 điều kiện để miễn cách ly khi đến Thái Lan
7 điều kiện để miễn cách ly khi đến Thái Lan

<p>Chiều 21/10, Th&aacute;i Lan c&ocirc;ng bố 46 điểm đến thuộc "nguy cơ thấp", được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn c&aacute;ch ly, kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n Việt Nam.</p>

Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa
Du khách TP HCM từ tháng 11 được đến Khánh Hòa

<p>Đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t Covid-19, ng&agrave;nh du lịch TP HCM muốn li&ecirc;n kết để đưa du kh&aacute;ch tới Kh&aacute;nh H&ograve;a đầu th&aacute;ng 11 tới.</p>

Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa
Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa

<p>Kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i c&oacute; thể gh&eacute; thăm đền Taj Mahal v&agrave; Rajasthan lần đầu ti&ecirc;n kể từ th&aacute;ng 3/2020. Đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i nhằm kh&ocirc;i phục ng&agrave;nh du lịch của Ch&iacute;nh phủ Ấn Độ.</p>

Singapore miễn cách ly thêm du khách từ 8 quốc gia
Singapore miễn cách ly thêm du khách từ 8 quốc gia

<p>Singapore miễn c&aacute;ch ly cho người từ 8 quốc gia bắt đầu từ cuối th&aacute;ng 10 đồng thời tiến tới mục ti&ecirc;u cuộc sống "b&igrave;nh thường mới".</p>

Thái Lan thu phí du lịch với khách quốc tế từ 2022
Thái Lan thu phí du lịch với khách quốc tế từ 2022

<p>Mỗi vị kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i gh&eacute; thăm đất nước ch&ugrave;a v&agrave;ng từ năm sau sẽ phải trả 500 baht, khoảng 336.000 đồng.</p>

Khách Việt có thể đi du lịch những đâu từ 1/10?
Khách Việt có thể đi du lịch những đâu từ 1/10?

<p>Nhiều địa phương miền Trung l&ecirc;n kế hoạch đ&oacute;n kh&aacute;ch ngoại tỉnh c&oacute; thẻ xanh, thẻ v&agrave;ng trong khi miền Bắc v&agrave; Nam chủ yếu mở lại du lịch nội tỉnh.</p>

Mở cửa Phú Quốc và kinh nghiệm từ 'Hộp cát Phuket'
Mở cửa Phú Quốc và kinh nghiệm từ 'Hộp cát Phuket'

<p>Mở cửa ở Ph&uacute; Quốc n&ecirc;n được đặt trong kế hoạch phục hồi du lịch tổng thể v&agrave; cần c&oacute; kịch bản d&agrave;i hạn, chi tiết hơn.</p>

Bali dự kiến đón khách quốc tế từ 1/10
Bali dự kiến đón khách quốc tế từ 1/10

<p>Trong giai đoạn đầu mở cửa, chỉ những c&ocirc;ng d&acirc;n đến từ c&aacute;c quốc gia do ch&iacute;nh phủ chỉ định mới được ph&eacute;p nhập cảnh.</p>

Biển Vũng Tàu trong xanh khi giãn cách xã hội
Biển Vũng Tàu trong xanh khi giãn cách xã hội

<p>H&igrave;nh ảnh ghi nhận tại một số điểm du lịch ven biển ở TP Vũng T&agrave;u, nước biển m&agrave;u xanh trong, nh&igrave;n r&otilde; c&aacute;t, đ&aacute; dưới đ&aacute;y biển.</p>

Các tỉnh Thái Lan đều hoãn đón khách ngày 1/10
Các tỉnh Thái Lan đều hoãn đón khách ngày 1/10

<p>Người đứng đầu Bangkok kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định mở cửa lại thủ đ&ocirc; v&agrave;o bất kỳ ng&agrave;y ấn định n&agrave;o cho đến khi 70% d&acirc;n số được ti&ecirc;m đầy đủ.</p>

Singapore giảm thời gian cách ly xuống chỉ còn 10 ngày để phù hợp với biến thể Delta
Singapore giảm thời gian cách ly xuống chỉ còn 10 ngày để phù hợp với biến thể Delta

<p>Cơ quan giải quyết COVID-19 ở Singapore trong một th&ocirc;ng b&aacute;o mới đ&acirc;y đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định điều chỉnh lại thời gian c&aacute;ch ly cho những người đ&atilde; từng c&oacute; lịch sử tiếp x&uacute;c với COVID-19 từ 14 ng&agrave;y xuống chỉ c&ograve;n 10 ng&agrave;y.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm