Cuộc đua giữa Bali và Phuket
Cuộc đua giữa Bali và Phuket

<p>Nền kinh tế của c&aacute;c điểm đến nổi tiếng n&agrave;y chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Tuy nhi&ecirc;n, việc mở cửa trở lại qu&aacute; sớm được c&aacute;c chuy&ecirc;n gi&aacute; cảnh b&aacute;o tiềm ẩn nhiều rủi ro.</p>

Singapore ứng dụng kỹ thuật số để sớm khôi phục du lịch
Singapore ứng dụng kỹ thuật số để sớm khôi phục du lịch

<p>Chính phủ kỳ vọng phương pháp xác minh k&ecirc;́t quả x&eacute;t nghiệm Covid-19 kỹ thu&acirc;̣t s&ocirc;́ giúp mở cửa du lịch thận trọng, an to&agrave;n, mang trải nghi&ecirc;̣m mới cho du khách.</p>

Phuket đón khách quốc tế trở lại
Phuket đón khách quốc tế trở lại

<p>To&agrave;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại s&acirc;n bay quốc tế Phuket bắt đầu được ti&ecirc;m ph&ograve;ng để chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh mở cửa trở lại.</p>

Phuket đón khách đã tiêm vaccine Covid-19 từ 1/7
Phuket đón khách đã tiêm vaccine Covid-19 từ 1/7

<p>Những du kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m đầy đủ hai mũi vaccine kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch ly khi đến đảo Phuket.</p>

Thủ phủ ăn chơi tại Australia giờ ra sao?
Thủ phủ ăn chơi tại Australia giờ ra sao?

<p>Kings Cross, từng l&agrave; nơi du kh&aacute;ch c&oacute; thể vui chơi qu&ecirc;n lối về ở Sydney, nay kh&ocirc;ng c&oacute; sức sống bằng một ph&ograve;ng chờ s&acirc;n bay.</p>

Lối thoát cho ngành du lịch Thái Lan trong Covid-19
Lối thoát cho ngành du lịch Thái Lan trong Covid-19

<p>Ti&ecirc;m chủng cho to&agrave;n d&acirc;n l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a trong nỗ lực mở lại bi&ecirc;n giới của xứ sở ch&ugrave;a v&agrave;ng.</p>

Một năm thế giới không có du lịch
Một năm thế giới không có du lịch

<p>Người Hội An đi biển kiếm sống, s&acirc;n bay Changi mở th&ecirc;m dịch vụ để cầm cự, d&acirc;n Paris vẫn kh&ocirc;ng chấp nhận việc gọi đồ ăn về nh&agrave;.</p>

Singapore hi vọng trở thành trung tâm trung chuyển vắc xin COVID-19 ra thế giới
Singapore hi vọng trở thành trung tâm trung chuyển vắc xin COVID-19 ra thế giới

<p>Cơ quan H&agrave;ng kh&ocirc;ng d&acirc;n dụng Singapore (CAAS) v&agrave; Tập đo&agrave;n s&acirc;n bay Changi (CAG) cho hay đảo quốc Sư tử Singapore c&oacute; thể trở th&agrave;nh trung t&acirc;m vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng trong chuỗi ph&acirc;n phối vắc xin COVID-19 cho to&agrave;n thế giới.</p> <p>&nbsp;</p>

Thái Lan cho du khách cách ly trên du thuyền
Thái Lan cho du khách cách ly trên du thuyền

<p>Ch&iacute;nh phủ Th&aacute;i Lan cho kh&aacute;ch c&aacute;ch ly 2 tuần tr&ecirc;n du thuyền ở Phuket nếu họ c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh với Covid-19.</p>

Thái Lan mở 'cách ly du thuyền' để thúc đẩy du lịch
Thái Lan mở 'cách ly du thuyền' để thúc đẩy du lịch

<p>Một trong những kế hoạch k&iacute;ch cầu du lịch của Th&aacute;i Lan l&agrave; thực hiện c&aacute;ch ly cho du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i tr&ecirc;n du thuyền ở ngo&agrave;i khơi Phuket, sau thời hạn 14 ng&agrave;y, họ sẽ được v&agrave;o đảo.</p>

Thái Lan rút ngắn kỳ cách ly cho khách tiêm vaccine Covid-19
Thái Lan rút ngắn kỳ cách ly cho khách tiêm vaccine Covid-19

<p>Với những du kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine Covid-19, thời hạn c&aacute;ch ly bắt buộc sau khi nhập cảnh chỉ c&ograve;n 7 ng&agrave;y.</p>

Phuket đang chết dần
Phuket đang chết dần

<p>Với 80% doanh nghiệp du lịch tr&ecirc;n đảo đ&atilde; ph&aacute; sản, c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; ở Phuket (Th&aacute;i Lan) ấp ủ kế hoạch mở cửa trở lại ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o đầu th&aacute;ng 10 để vực dậy kinh tế.</p>

Cuộc sống trên những hòn đảo không có Covid-19
Cuộc sống trên những hòn đảo không có Covid-19

<p>C&ograve;n rất &iacute;t nơi tr&ecirc;n to&agrave;n cầu c&oacute; thể tho&aacute;t khỏi đại dịch khi ngay cả Nam Cực cũng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c ca nhiễm đầu ti&ecirc;n.</p>

Singapore nắm bắt cơ hội phục hồi và phát triển từ đại dịch Covid-19
Singapore nắm bắt cơ hội phục hồi và phát triển từ đại dịch Covid-19

<p>Với khả năng xoay chuyển t&igrave;nh thế, Singapore tận dụng lợi thế của m&igrave;nh để nắm bắt cơ hội ph&aacute;t triển trong bối cảnh đại dịch.</p>

Khi nào có thể du lịch an toàn?
Khi nào có thể du lịch an toàn?

<p>Theo Forbes, sớm nhất l&agrave; th&aacute;ng 8 năm nay mọi người c&oacute; thể an to&agrave;n khi du lịch khắp nơi trước đ&acirc;y.</p>

Du khách có thể đến Thái Lan từ tháng 7 nếu tiêm vaccine
Du khách có thể đến Thái Lan từ tháng 7 nếu tiêm vaccine

<p>42 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế cho ph&eacute;p kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine Covid-19 tới xứ sở ch&ugrave;a v&agrave;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần kiểm dịch.</p>

Sân bay tốt nhất thế giới sau một năm đại dịch
Sân bay tốt nhất thế giới sau một năm đại dịch

<p>Du kh&aacute;ch tới s&acirc;n bay Changi dần tăng lại từ th&aacute;ng 6/2020 nhưng t&iacute;nh đến cuối năm số kh&aacute;ch vẫn giảm tới 82,8%.</p>

Lượng hành khách tại châu Âu giảm bằng năm 1995
Lượng hành khách tại châu Âu giảm bằng năm 1995

<p>Số lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch ở c&aacute;c s&acirc;n bay khắp ch&acirc;u &Acirc;u giảm mạnh trong đại dịch, bằng với lượng người di chuyển c&aacute;ch đ&acirc;y 26 năm.</p>

7 quốc gia đón khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19
7 quốc gia đón khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19

<p>Đảo S&iacute;p, Estonia, Iceland... dỡ bỏ c&aacute;c giới hạn bi&ecirc;n giới, ch&agrave;o đ&oacute;n du kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine nhập cảnh, kh&ocirc;ng cần kiểm dịch.</p>

Hòn đảo miễn cách ly cho khách đã tiêm vaccine Covid-19
Hòn đảo miễn cách ly cho khách đã tiêm vaccine Covid-19

<p>Đảo quốc Seychelles mới ban h&agrave;nh quy định miễn c&aacute;ch ly cho du kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m đủ 2 mũi vaccine Covid-19 hai tuần trước khi nhập cảnh.</p>