Nhật thử nghiệm hộ chiếu vaccine từ tháng 7
Nhật thử nghiệm hộ chiếu vaccine từ tháng 7

<p><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">Nhật sẽ ra mắt hộ chiếu vaccine cho c&ocirc;ng d&acirc;n từ cuối th&aacute;ng 7, nhằm th&uacute;c đẩy lại hoạt động du lịch v&agrave; kinh doanh.</span></p>

Gia đình đi phượt và bán cà phê trên 'ngôi nhà di động'
Gia đình đi phượt và bán cà phê trên 'ngôi nhà di động'

<p>Anh Trọng thiết kế mobihome kết hợp b&aacute;n h&agrave;ng bằng xe tải, đưa vợ con đi d&atilde; ngoại, tho&aacute;t khỏi cuộc sống g&ograve; b&oacute; v&igrave; Covid-19.</p>

Phuket đã sẵn sàng đón khách quốc tế từ 1/7
Phuket đã sẵn sàng đón khách quốc tế từ 1/7

<p>Kh&aacute;ch đến đảo kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch ly, nhưng phải ở lại 14 ng&agrave;y mới được ph&eacute;p gh&eacute; thăm c&aacute;c phần c&ograve;n lại của đất nước.</p>

Cô gái tự cách ly ở Bắc Cực
Cô gái tự cách ly ở Bắc Cực

<p>Đại dịch khiến nhiều người buộc phải sống trong đơn độc nhưng với người kh&aacute;c, đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để t&igrave;m kiếm sự tịch mịch.</p>

'Hộ chiếu vaccine' - phao cứu sinh của du lịch thế giới
'Hộ chiếu vaccine' - phao cứu sinh của du lịch thế giới

<p>Hy Lạp l&agrave; một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực kh&ocirc;i phục du lịch với sự trợ gi&uacute;p của hộ chiếu vaccine.</p>

Các quốc gia mở cửa với du khách đã tiêm vaccine
Các quốc gia mở cửa với du khách đã tiêm vaccine

<p>Th&aacute;i Lan, Ph&aacute;p, Hy Lạp... v&agrave; nhiều nơi kh&aacute;c đ&atilde; cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch quốc tế nhập cảnh, c&oacute; đi k&egrave;m một số điều kiện, d&ugrave; đ&atilde; ti&ecirc;m vaccine Covid-19.</p>

Phuket sẽ bán phòng khách sạn giá 1 USD
Phuket sẽ bán phòng khách sạn giá 1 USD

<p>Một đ&ecirc;m nghỉ tại kh&aacute;ch sạn ở điểm du lịch h&agrave;ng đầu xứ sở ch&ugrave;a th&aacute;p c&oacute; thể giảm xuống chỉ c&ograve;n 1 USD.</p>

'Cổng không gian' nối hai thành phố tại Lithuania và Ba Lan
'Cổng không gian' nối hai thành phố tại Lithuania và Ba Lan

<p>Với "c&aacute;nh cổng thần kỳ" n&agrave;y, người d&acirc;n hai th&agrave;nh phố c&oacute; thể giao tiếp với nhau h&agrave;ng ng&agrave;y, đem lại kết nối giữa thời dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt.</p>

Nhiều nước trở lại cuộc sống bình thường
Nhiều nước trở lại cuộc sống bình thường

<p>Mỹ v&agrave; nhiều quốc gia ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; mở cửa bi&ecirc;n giới trở lại cho du kh&aacute;ch. Cuộc sống người d&acirc;n tại đ&acirc;y đ&atilde; trở lại b&igrave;nh thường sau thời gian d&agrave;i bị ảnh hưởng do đại dịch.</p>

Du lịch Thái Lan phải đến 2026 mới phục hồi
Du lịch Thái Lan phải đến 2026 mới phục hồi

<p>Việc phải đợi 5 năm nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; l&acirc;u nay vốn phụ thuộc v&agrave;o du lịch nhiều nhất thế giới.</p>

Khách từ Việt Nam đến Singapore phải cách ly 21 ngày ở cơ sở chuyên dụng
Khách từ Việt Nam đến Singapore phải cách ly 21 ngày ở cơ sở chuyên dụng

<p>C&aacute;c biện ph&aacute;p thắt chặt hơn đ&atilde; được Singapore c&ocirc;ng bố đối với du kh&aacute;ch từ Việt Nam trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam gia tăng, bao gồm y&ecirc;u cầu thực hiện c&aacute;ch ly 21 ng&agrave;y tại c&aacute;c cơ sở chuy&ecirc;n dụng.</p>

Thái Lan dồn sức cho Phuket đón khách quốc tế
Thái Lan dồn sức cho Phuket đón khách quốc tế

<p>Tổng cục Du lịch Th&aacute;i Lan (TAT) tập trung quảng b&aacute; mức độ an to&agrave;n của Phuket trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng tại nhiều khu vực kh&aacute;c.</p>

Thái Lan ngừng đón khách từ Ấn Độ
Thái Lan ngừng đón khách từ Ấn Độ

<p>Đại sứ qu&aacute;n Th&aacute;i Lan tại New Delhi th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng đ&oacute;n kh&aacute;ch từ Ấn Độ, ngoại trừ c&ocirc;ng d&acirc;n hồi hương, kể từ ng&agrave;y 1/5.</p>

Bali dự tính đón khách quốc tế từ cuối tháng 7
Bali dự tính đón khách quốc tế từ cuối tháng 7

<p>Indonesia dự t&iacute;nh mở cửa c&aacute;c đảo nghỉ dưỡng Bali, Bintan v&agrave; Batam để đ&oacute;n kh&aacute;ch quốc tế, đặc biệt l&agrave; thị trường Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ...</p>

Các quốc gia đã mở cửa cho du khách có hộ chiếu vaccine
Các quốc gia đã mở cửa cho du khách có hộ chiếu vaccine

<p>Trong bối cảnh dịch Covid-19, hộ chiếu vaccine l&agrave; tấm v&eacute; th&ocirc;ng h&agrave;nh gi&uacute;p du kh&aacute;ch vi vu nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới.</p>

Cuộc đua giữa Bali và Phuket
Cuộc đua giữa Bali và Phuket

<p>Nền kinh tế của c&aacute;c điểm đến nổi tiếng n&agrave;y chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19. Tuy nhi&ecirc;n, việc mở cửa trở lại qu&aacute; sớm được c&aacute;c chuy&ecirc;n gi&aacute; cảnh b&aacute;o tiềm ẩn nhiều rủi ro.</p>

Singapore ứng dụng kỹ thuật số để sớm khôi phục du lịch
Singapore ứng dụng kỹ thuật số để sớm khôi phục du lịch

<p>Chính phủ kỳ vọng phương pháp xác minh k&ecirc;́t quả x&eacute;t nghiệm Covid-19 kỹ thu&acirc;̣t s&ocirc;́ giúp mở cửa du lịch thận trọng, an to&agrave;n, mang trải nghi&ecirc;̣m mới cho du khách.</p>

Phuket đón khách quốc tế trở lại
Phuket đón khách quốc tế trở lại

<p>To&agrave;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại s&acirc;n bay quốc tế Phuket bắt đầu được ti&ecirc;m ph&ograve;ng để chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh mở cửa trở lại.</p>

Phuket đón khách đã tiêm vaccine Covid-19 từ 1/7
Phuket đón khách đã tiêm vaccine Covid-19 từ 1/7

<p>Những du kh&aacute;ch đ&atilde; ti&ecirc;m đầy đủ hai mũi vaccine kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch ly khi đến đảo Phuket.</p>

Thủ phủ ăn chơi tại Australia giờ ra sao?
Thủ phủ ăn chơi tại Australia giờ ra sao?

<p>Kings Cross, từng l&agrave; nơi du kh&aacute;ch c&oacute; thể vui chơi qu&ecirc;n lối về ở Sydney, nay kh&ocirc;ng c&oacute; sức sống bằng một ph&ograve;ng chờ s&acirc;n bay.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm