Khám phá 'thiên đường hạ giới' của Trung Quốc: Tô Châu, Hàng Châu
Khám phá 'thiên đường hạ giới' của Trung Quốc: Tô Châu, Hàng Châu

<p>&ldquo;Tr&ecirc;n c&oacute; thi&ecirc;n đ&agrave;ng, dưới c&oacute; T&ocirc; H&agrave;ng" - tr&ecirc;n trời c&oacute; thi&ecirc;n đường dưới mặt đất c&oacute; T&ocirc; Ch&acirc;u H&agrave;ng Ch&acirc;u l&agrave; những mỹ từ m&agrave; người d&acirc;n Trung Quốc d&ugrave;ng để n&oacute;i l&ecirc;n vẻ đẹp của v&ugrave;ng đất n&agrave;y.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm