Thêm tàu chở khách tới đảo Phú Quý
Thêm tàu chở khách tới đảo Phú Quý

<p>T&agrave;u Trưng Trắc chạy tuyến Phan Thiết - đảo Ph&uacute; Qu&yacute; c&oacute; sức chứa 600 h&agrave;nh kh&aacute;ch được đưa v&agrave;o hoạt động, s&aacute;ng 19/5.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm