Các tour du lịch Trung Quốc không cần hộ chiếu
Các tour du lịch Trung Quốc không cần hộ chiếu

<p>Chỉ cần giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh, kh&aacute;ch Việt c&oacute; thể gh&eacute; thăm c&aacute;c điểm du lịch nổi tiếng tại tỉnh V&acirc;n Nam như H&agrave; Khẩu, B&igrave;nh Bi&ecirc;n, M&ocirc;ng Tự, Kiến Thủy, Di Lặc.</p>

Đã có thể tự xin visa du lịch Trung Quốc
Đã có thể tự xin visa du lịch Trung Quốc

<p>Th&ocirc;ng tin Trung Quốc cấp lại visa du lịch cho kh&aacute;ch quốc tế từ ng&agrave;y 15/3 nhận được sự quan t&acirc;m của nhiều du kh&aacute;ch Việt Nam.</p>

Ăn và chơi khi Hà Khẩu mở cửa lại với du khách
Ăn và chơi khi Hà Khẩu mở cửa lại với du khách

<p>Huyện H&agrave; Khẩu, gi&aacute;p bi&ecirc;n giới với tỉnh L&agrave;o Cai của Việt Nam, l&agrave; một trong số &iacute;t điểm đến ở Trung Quốc đ&atilde; cho du kh&aacute;ch Việt nhập cảnh.</p>

Thái Lan yêu cầu giấy tiêm, bảo hiểm Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa
Thái Lan yêu cầu giấy tiêm, bảo hiểm Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

<p>Động th&aacute;i n&agrave;y diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tuy&ecirc;n bố nới lỏng c&aacute;c hạn chế du lịch trong/ngo&agrave;i nước từ 8/1.</p>

Thế giới chưa lập tức ồ ạt đón du khách Trung Quốc
Thế giới chưa lập tức ồ ạt đón du khách Trung Quốc

<p>Việc Trung Quốc sắp mở bi&ecirc;n l&agrave;m dấy l&ecirc;n hy vọng ng&agrave;nh kinh doanh du lịch tỷ USD của nước n&agrave;y sớm trở lại nhưng c&aacute;c quốc gia c&oacute; thể sẽ phải đợi th&ecirc;m.</p>

Khách đến Trung Quốc từ 8/1 chỉ cần xét nghiệm âm tính
Khách đến Trung Quốc từ 8/1 chỉ cần xét nghiệm âm tính

<p>Ch&iacute;nh quyền Trung Quốc gỡ bỏ c&aacute;c biện ph&aacute;p kiểm dịch, kh&aacute;ch du lịch nhập cảnh chỉ cần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh.</p>

CNN gợi ý Đà Lạt và vịnh Lan Hạ khi tới châu Á
CNN gợi ý Đà Lạt và vịnh Lan Hạ khi tới châu Á

<p>B&aacute;o Mỹ liệt k&ecirc; danh s&aacute;ch những nơi được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia du lịch đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; "<em>kho b&aacute;u ch&acirc;u &Aacute; nhưng chưa được đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng tầm</em>".</p>

Cửa hàng tiện lợi 'bất tiện nhất thế giới'
Cửa hàng tiện lợi 'bất tiện nhất thế giới'

<p>Để đến được cửa h&agrave;ng tiện lợi nằm ở c&ocirc;ng vi&ecirc;n tỉnh Hồ Nam, du kh&aacute;ch phải leo l&ecirc;n một v&aacute;ch n&uacute;i cao 120 m.</p>

Thiên đường đom đóm như cổ tích
Thiên đường đom đóm như cổ tích

<p>H&agrave;ng triệu con đom đ&oacute;m sinh s&ocirc;i v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t s&aacute;ng về đ&ecirc;m ở TP Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch.</p>

Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới
Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới

<p>Lịch sử l&acirc;u đời, cảnh sắc thơ mộng hay sự quyến rũ từ những nhiều điều kh&aacute;c thường l&agrave; điểm chung của c&aacute;c ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp tựa thế giới cổ t&iacute;ch dưới đ&acirc;y.</p>

Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới
Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới

<p>C&aacute;c th&agrave;nh phố nổi tiếng thế giới kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; sự thay đổi r&otilde; rệt. Một số khu vực thậm ch&iacute; giữ n&eacute;t kiến tr&uacute;c gần như nguy&ecirc;n vẹn từ h&agrave;ng trăm năm trước.</p>

6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác
6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác

<p>Tr&ecirc;n thế giới tồn tại những c&aacute;nh cổng kỳ b&iacute;, m&agrave; người ta tin rằng khi bước qua ch&uacute;ng, ta c&oacute; thể đến chiều kh&ocirc;ng gian kh&aacute;c.</p>

Làng cổ có trăm ngôi nhà chồng lên nhau
Làng cổ có trăm ngôi nhà chồng lên nhau

<p>L&agrave;ng Th&agrave;nh Tử (V&acirc;n Nam, Trung Quốc) nổi tiếng với kiến tr&uacute;c như một tổ mối. Khung cảnh y&ecirc;n b&igrave;nh ở nơi đ&acirc;y khiến nhiều du kh&aacute;ch muốn gh&eacute; thăm.</p>

Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới
Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới

<p>Thế giới c&oacute; nhiều kỳ quan được t&ocirc;n vinh trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biến đổi kh&iacute; hậu, hoặc con người g&acirc;y n&ecirc;n.</p>

Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu
Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu

<p>Th&aacute;ng 7 - 10 v&ugrave;ng đầm lầy B&agrave;n Cẩm, tỉnh Li&ecirc;u Ninh biến th&agrave;nh thảm m&agrave;u đỏ thắm bởi lo&agrave;i cỏ hiếm Suaeda, hấp dẫn hơn 2 triệu lượt kh&aacute;ch.</p>

Ngôi làng nằm dưới lòng đất, mùa hè không cần điều hòa
Ngôi làng nằm dưới lòng đất, mùa hè không cần điều hòa

<p>Nằm s&acirc;u trong l&ograve;ng đất v&agrave; c&oacute; s&acirc;n dạng giếng trời, những ng&ocirc;i nh&agrave; hang "yaodong" ở cao nguy&ecirc;n Ho&agrave;ng Thổ (Trung Quốc) vừa ấm v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, vừa m&aacute;t v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;.</p>

Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'
Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'

<p>Kh&ocirc;ng chỉ dựng lại một t&ograve;a nh&agrave;, một di t&iacute;ch..., Trung Quốc sở hữu những th&agrave;nh phố, thị trấn ch&acirc;u &Acirc;u thu nhỏ sao y bản ch&iacute;nh.</p>

Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc
Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc

<p>Hallstatt, ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp nhất thế giới của &Aacute;o, c&oacute; bản sao ch&eacute;p trị gi&aacute; gần 1 tỷ USD l&agrave; khu nh&agrave; ở cao cấp tại đất nước tỷ d&acirc;n.</p>

Ngôi làng 100 năm không có muỗi
Ngôi làng 100 năm không có muỗi

<p>Được bao quanh l&agrave; những ao nước v&agrave; bụi c&acirc;y, lẽ ra l&agrave;ng Ding Wuling phải l&agrave; nơi l&yacute; tưởng để muỗi tr&uacute; ẩn.</p>

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

<p>Pangong Tso, hồ trải d&agrave;i qua bi&ecirc;n giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi m&agrave;u sắc theo &aacute;nh mặt trời, trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm