Thiên đường đom đóm như cổ tích
Thiên đường đom đóm như cổ tích

<p>H&agrave;ng triệu con đom đ&oacute;m sinh s&ocirc;i v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t s&aacute;ng về đ&ecirc;m ở TP Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch.</p>

Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới
Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới

<p>Lịch sử l&acirc;u đời, cảnh sắc thơ mộng hay sự quyến rũ từ những nhiều điều kh&aacute;c thường l&agrave; điểm chung của c&aacute;c ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp tựa thế giới cổ t&iacute;ch dưới đ&acirc;y.</p>

Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới
Sự thay đổi của những thành phố lớn trên thế giới

<p>C&aacute;c th&agrave;nh phố nổi tiếng thế giới kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; sự thay đổi r&otilde; rệt. Một số khu vực thậm ch&iacute; giữ n&eacute;t kiến tr&uacute;c gần như nguy&ecirc;n vẹn từ h&agrave;ng trăm năm trước.</p>

6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác
6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác

<p>Tr&ecirc;n thế giới tồn tại những c&aacute;nh cổng kỳ b&iacute;, m&agrave; người ta tin rằng khi bước qua ch&uacute;ng, ta c&oacute; thể đến chiều kh&ocirc;ng gian kh&aacute;c.</p>

Làng cổ có trăm ngôi nhà chồng lên nhau
Làng cổ có trăm ngôi nhà chồng lên nhau

<p>L&agrave;ng Th&agrave;nh Tử (V&acirc;n Nam, Trung Quốc) nổi tiếng với kiến tr&uacute;c như một tổ mối. Khung cảnh y&ecirc;n b&igrave;nh ở nơi đ&acirc;y khiến nhiều du kh&aacute;ch muốn gh&eacute; thăm.</p>

Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới
Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới

<p>Thế giới c&oacute; nhiều kỳ quan được t&ocirc;n vinh trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biến đổi kh&iacute; hậu, hoặc con người g&acirc;y n&ecirc;n.</p>

Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu
Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu

<p>Th&aacute;ng 7 - 10 v&ugrave;ng đầm lầy B&agrave;n Cẩm, tỉnh Li&ecirc;u Ninh biến th&agrave;nh thảm m&agrave;u đỏ thắm bởi lo&agrave;i cỏ hiếm Suaeda, hấp dẫn hơn 2 triệu lượt kh&aacute;ch.</p>

Ngôi làng nằm dưới lòng đất, mùa hè không cần điều hòa
Ngôi làng nằm dưới lòng đất, mùa hè không cần điều hòa

<p>Nằm s&acirc;u trong l&ograve;ng đất v&agrave; c&oacute; s&acirc;n dạng giếng trời, những ng&ocirc;i nh&agrave; hang "yaodong" ở cao nguy&ecirc;n Ho&agrave;ng Thổ (Trung Quốc) vừa ấm v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, vừa m&aacute;t v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;.</p>

Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'
Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'

<p>Kh&ocirc;ng chỉ dựng lại một t&ograve;a nh&agrave;, một di t&iacute;ch..., Trung Quốc sở hữu những th&agrave;nh phố, thị trấn ch&acirc;u &Acirc;u thu nhỏ sao y bản ch&iacute;nh.</p>

Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc
Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc

<p>Hallstatt, ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp nhất thế giới của &Aacute;o, c&oacute; bản sao ch&eacute;p trị gi&aacute; gần 1 tỷ USD l&agrave; khu nh&agrave; ở cao cấp tại đất nước tỷ d&acirc;n.</p>

Ngôi làng 100 năm không có muỗi
Ngôi làng 100 năm không có muỗi

<p>Được bao quanh l&agrave; những ao nước v&agrave; bụi c&acirc;y, lẽ ra l&agrave;ng Ding Wuling phải l&agrave; nơi l&yacute; tưởng để muỗi tr&uacute; ẩn.</p>

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

<p>Pangong Tso, hồ trải d&agrave;i qua bi&ecirc;n giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi m&agrave;u sắc theo &aacute;nh mặt trời, trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau.</p>

Shangri-la, thiên đường bí mật
Shangri-la, thiên đường bí mật

<p>L&agrave; v&ugrave;ng đất nơi người ta c&oacute; thể sống với một tr&aacute;i tim thuần khiết, nơi m&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n từ v&agrave; đạo l&yacute; kh&ocirc;n ngoan trị v&igrave; v&agrave; nơi con người kh&ocirc;ng phải chịu đau khổ, ngh&egrave;o t&uacute;ng hay tuổi gi&agrave;. Thi&ecirc;n đường trần thế Shangri-la, nơi con người bất tử liệu c&oacute; tồn tại thật sự?</p> <p>&nbsp;</p>

Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng
Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng

<p>V&ugrave;ng đất Mustang (hay vương quốc Lo xưa cũ) nằm khuất xa tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya l&agrave; nơi lưu giữ một nền văn h&oacute;a nguy&ecirc;n thủy v&agrave; c&aacute;c phong tục cổ xưa.</p>

Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao
Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao

<p>Qu&aacute; đ&ocirc;ng người, h&agrave;ng lưu niệm qu&aacute; xấu v&agrave; đắt... l&agrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch tham quan đưa ra khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kỳ quan một sao.</p>

10 nước châu Âu mở đón khách quốc tế
10 nước châu Âu mở đón khách quốc tế

<p>Hy Lạp, Đức, Italy, Czech... đều mở đ&oacute;n du kh&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c chuyến bay quốc tế từ 15/6.</p>

Thế giới nhộn nhịp trở lại
Thế giới nhộn nhịp trở lại

<p>Từ chỗ vắng lặng kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người, nhiều điểm tham quan nổi tiếng thế giới bắt đầu đ&ocirc;ng trở lại khi vừa mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch.</p>

Các nước làm gì khi mở lại du lịch nội địa?
Các nước làm gì khi mở lại du lịch nội địa?

<p>Khẩu trang, kiểm tra th&acirc;n nhiệt v&agrave; khai b&aacute;o y tế trở th&agrave;nh điều b&igrave;nh thường mới tại nhiều quốc gia mở cửa du lịch nội địa trở lại giữa Covid-19.</p>

Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng
Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng

<p>Những con ch&oacute; to lớn với bộ l&ocirc;ng d&agrave;y thường tập trung xung quanh khu vực hồ Yamdrok, hồ Namtso v&agrave; hồ Manasarovar c&ugrave;ng những người du mục.</p>

Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C
Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C

<p>B&ograve; Yak l&agrave; biểu tượng của T&acirc;y Tạng (Trung Quốc). Ch&uacute;ng sở hữu bộ l&ocirc;ng ấn tượng v&agrave; cặp sừng d&agrave;i, mạnh mẽ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm