Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới
Những kỳ quan đã biến mất trên thế giới

<p>Thế giới c&oacute; nhiều kỳ quan được t&ocirc;n vinh trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n giờ đ&acirc;y ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biến đổi kh&iacute; hậu, hoặc con người g&acirc;y n&ecirc;n.</p>

Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu
Bãi biển Đỏ hút khách vào mùa thu

<p>Th&aacute;ng 7 - 10 v&ugrave;ng đầm lầy B&agrave;n Cẩm, tỉnh Li&ecirc;u Ninh biến th&agrave;nh thảm m&agrave;u đỏ thắm bởi lo&agrave;i cỏ hiếm Suaeda, hấp dẫn hơn 2 triệu lượt kh&aacute;ch.</p>

Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'
Bản sao 10 thành phố nổi tiếng 'made in China'

<p>Kh&ocirc;ng chỉ dựng lại một t&ograve;a nh&agrave;, một di t&iacute;ch..., Trung Quốc sở hữu những th&agrave;nh phố, thị trấn ch&acirc;u &Acirc;u thu nhỏ sao y bản ch&iacute;nh.</p>

Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc
Ngôi làng đẹp nhất thế giới phiên bản fake của Trung Quốc

<p>Hallstatt, ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp nhất thế giới của &Aacute;o, c&oacute; bản sao ch&eacute;p trị gi&aacute; gần 1 tỷ USD l&agrave; khu nh&agrave; ở cao cấp tại đất nước tỷ d&acirc;n.</p>

Ngôi làng 100 năm không có muỗi
Ngôi làng 100 năm không có muỗi

<p>Được bao quanh l&agrave; những ao nước v&agrave; bụi c&acirc;y, lẽ ra l&agrave;ng Ding Wuling phải l&agrave; nơi l&yacute; tưởng để muỗi tr&uacute; ẩn.</p>

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

<p>Pangong Tso, hồ trải d&agrave;i qua bi&ecirc;n giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi m&agrave;u sắc theo &aacute;nh mặt trời, trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau.</p>

Shangri-la, thiên đường bí mật
Shangri-la, thiên đường bí mật

<p>L&agrave; v&ugrave;ng đất nơi người ta c&oacute; thể sống với một tr&aacute;i tim thuần khiết, nơi m&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n từ v&agrave; đạo l&yacute; kh&ocirc;n ngoan trị v&igrave; v&agrave; nơi con người kh&ocirc;ng phải chịu đau khổ, ngh&egrave;o t&uacute;ng hay tuổi gi&agrave;. Thi&ecirc;n đường trần thế Shangri-la, nơi con người bất tử liệu c&oacute; tồn tại thật sự?</p> <p>&nbsp;</p>

Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng
Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng

<p>V&ugrave;ng đất Mustang (hay vương quốc Lo xưa cũ) nằm khuất xa tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya l&agrave; nơi lưu giữ một nền văn h&oacute;a nguy&ecirc;n thủy v&agrave; c&aacute;c phong tục cổ xưa.</p>

Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao
Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao

<p>Qu&aacute; đ&ocirc;ng người, h&agrave;ng lưu niệm qu&aacute; xấu v&agrave; đắt... l&agrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch tham quan đưa ra khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kỳ quan một sao.</p>

10 nước châu Âu mở đón khách quốc tế
10 nước châu Âu mở đón khách quốc tế

<p>Hy Lạp, Đức, Italy, Czech... đều mở đ&oacute;n du kh&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c chuyến bay quốc tế từ 15/6.</p>

Thế giới nhộn nhịp trở lại
Thế giới nhộn nhịp trở lại

<p>Từ chỗ vắng lặng kh&ocirc;ng một b&oacute;ng người, nhiều điểm tham quan nổi tiếng thế giới bắt đầu đ&ocirc;ng trở lại khi vừa mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch.</p>

Các nước làm gì khi mở lại du lịch nội địa?
Các nước làm gì khi mở lại du lịch nội địa?

<p>Khẩu trang, kiểm tra th&acirc;n nhiệt v&agrave; khai b&aacute;o y tế trở th&agrave;nh điều b&igrave;nh thường mới tại nhiều quốc gia mở cửa du lịch nội địa trở lại giữa Covid-19.</p>

Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng
Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng

<p>Những con ch&oacute; to lớn với bộ l&ocirc;ng d&agrave;y thường tập trung xung quanh khu vực hồ Yamdrok, hồ Namtso v&agrave; hồ Manasarovar c&ugrave;ng những người du mục.</p>

Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C
Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C

<p>B&ograve; Yak l&agrave; biểu tượng của T&acirc;y Tạng (Trung Quốc). Ch&uacute;ng sở hữu bộ l&ocirc;ng ấn tượng v&agrave; cặp sừng d&agrave;i, mạnh mẽ.</p>

Dân ghiền du lịch thách nhau phượt tại gia
Dân ghiền du lịch thách nhau phượt tại gia

<p>Người ghiền du lịch đang mắc kẹt trong nh&agrave; v&agrave; coi thời gian n&agrave;y l&agrave; cuộc phi&ecirc;u lưu cần đến &oacute;c s&aacute;ng tạo lẫn tr&iacute; tưởng tượng.</p>

Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển
Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển

<p>16 th&agrave;nh phố b&iacute; ẩn ch&igrave;m s&acirc;u dưới đ&aacute;y biển cho đến nay vẫn chứa đựng nhiều c&acirc;u hỏi chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p.</p>

Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'
Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'

<p>Sinh sống tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n Changtang với độ cao trung b&igrave;nh 4.500 m, người du mục Changpa chăn nu&ocirc;i cừu để lấy thịt, bơ v&agrave; l&ocirc;ng l&agrave;m len.</p>

Tiên cảnh danh bất hư truyền trên núi Võ Đang
Tiên cảnh danh bất hư truyền trên núi Võ Đang

<p>Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đại bản doanh m&ocirc;n ph&aacute;i c&ugrave;ng t&ecirc;n trong truyện Kim Dung, ngo&agrave;i đời, n&uacute;i V&otilde; Đang c&ograve;n l&agrave; điểm đến h&uacute;t kh&aacute;ch với phong cảnh ngoạn mục v&agrave; &yacute; nghĩa văn h&oacute;a, v&otilde; thuật s&acirc;u sắc.</p>

17 nước cuối cùng Covid-19 chưa lan tới
17 nước cuối cùng Covid-19 chưa lan tới

<p>Ng&agrave;y 12/1, chưa đầy ba th&aacute;ng trước, nCoV lan khắp Trung Quốc, kh&ocirc;ng c&oacute; một ca l&acirc;y nhiễm n&agrave;o được t&igrave;m thấy ngo&agrave;i quốc gia n&agrave;y.</p>