5 điểm du lịch trốn nóng cho dịp 30/4
5 điểm du lịch trốn nóng cho dịp 30/4

<p>Những ng&agrave;y nghỉ lễ l&agrave; thời gian th&iacute;ch hợp để thực hiện chuyến đi chơi xa, tr&aacute;nh c&aacute;i nắng n&oacute;ng oi bức trong th&agrave;nh phố.</p>

Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay
Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay

<p>Mong muốn thay đổi m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh v&agrave; sẵn đam m&ecirc; x&ecirc; dịch, đầu năm 2020, vợ chồng anh H&ugrave;ng đ&oacute;ng 3 cửa h&agrave;ng, l&ecirc;n Măng Đen (Kon Tum) lập nghiệp.</p>

Hoa Mai Anh Đào ở Măng Đen đang vào mùa nở rộ
Hoa Mai Anh Đào ở Măng Đen đang vào mùa nở rộ

<p>Trong tiết trời se lạnh cuối năm, những b&ocirc;ng hoa Mai Anh Đ&agrave;o ở Măng Đen lại đua nhau khoe sắc, t&ocirc; sắc hồng cho v&ugrave;ng đất cao nguy&ecirc;n Kon Tum.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm