Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay
Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay

<p>Mong muốn thay đổi m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh v&agrave; sẵn đam m&ecirc; x&ecirc; dịch, đầu năm 2020, vợ chồng anh H&ugrave;ng đ&oacute;ng 3 cửa h&agrave;ng, l&ecirc;n Măng Đen (Kon Tum) lập nghiệp.</p>

Hoa Mai Anh Đào ở Măng Đen đang vào mùa nở rộ
Hoa Mai Anh Đào ở Măng Đen đang vào mùa nở rộ

<p>Trong tiết trời se lạnh cuối năm, những b&ocirc;ng hoa Mai Anh Đ&agrave;o ở Măng Đen lại đua nhau khoe sắc, t&ocirc; sắc hồng cho v&ugrave;ng đất cao nguy&ecirc;n Kon Tum.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm