Cảnh vắng vẻ của Bắc Kinh, Thượng Hải trong mùa dịch bệnh
Cảnh vắng vẻ của Bắc Kinh, Thượng Hải trong mùa dịch bệnh

<p>Tr&aacute;i với quang cảnh sầm uất nhộn nhịp vốn c&oacute;, những th&agrave;nh phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải lại vắng vẻ kh&aacute;c thường trong những ng&agrave;y dịch virus corona lan rộng.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm