Nơi đầu tiên ở Đông Nam Á cấm Airbnb
Nơi đầu tiên ở Đông Nam Á cấm Airbnb

<p>Đảo Penang của Malaysia đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm đến du lịch mới nhất &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế đối với dịch vụ cho thu&ecirc; nơi lưu tr&uacute; ngắn ng&agrave;y.</p>

Những điểm đến thu hút giới trẻ ở Đông Nam Á
Những điểm đến thu hút giới trẻ ở Đông Nam Á

<p>Du kh&aacute;ch c&oacute; thể dạo quanh những con phố cổ, mua sắm ở trung t&acirc;m thương mại sầm uất hoặc thưởng thức m&oacute;n ngon tr&ecirc;n khắp Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p>

Review du lịch Penang (Malaysia)
Review du lịch Penang (Malaysia)

<p>Penang l&agrave; một bang tại Malaysia v&agrave; được định danh theo đảo cấu th&agrave;nh n&ecirc;n bang. Penang gồm hai bộ phận &ndash; đảo Penang l&agrave; nơi đặt trụ sở ch&iacute;nh phủ, Seberang Perai nằm tr&ecirc;n b&aacute;n đảo M&atilde; Lai.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm