Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Xếp
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Xếp

<p>B&atilde;i Xếp sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với c&aacute;t v&agrave;ng, biển xanh v&agrave; những lớp đ&aacute; chồng tự nhi&ecirc;n, l&agrave; một trong những b&atilde;i biển h&uacute;t kh&aacute;ch nhất tại Quy Nhơn.</p>

Hai ngày ở Quy Nhơn với 2 triệu đồng
Hai ngày ở Quy Nhơn với 2 triệu đồng

<p>Trong 2 ng&agrave;y một đ&ecirc;m, du kh&aacute;ch c&oacute; thể kh&aacute;m ph&aacute; gần hết c&aacute;c điểm du lịch như th&aacute;p B&aacute;nh &Iacute;t, Ghềnh R&aacute;ng - B&atilde;i Xếp, Eo Gi&oacute; v&agrave; ăn nhiều đặc sản.</p>

Ba homestay ở Bãi Xép cho kỳ nghỉ ngắn ngày
Ba homestay ở Bãi Xép cho kỳ nghỉ ngắn ngày

<p>Với vẻ hoang sơ tuyệt đẹp, B&atilde;i X&eacute;p (Quy Nhơn) vốn l&agrave; điểm đến nhiều kh&aacute;ch du lịch y&ecirc;u th&iacute;ch khi đến dải đất miền Trung đầy nắng v&agrave; gi&oacute;.</p>

11 điểm đến không nên bỏ lỡ ở Quy Nhơn
11 điểm đến không nên bỏ lỡ ở Quy Nhơn

<p>B&ecirc;n cạnh biển đảo Kỳ Co - Eo Gi&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; thể thăm c&aacute;c th&aacute;p Chăm v&agrave; trung t&acirc;m kh&aacute;m ph&aacute; khoa học.</p>

Khu dã ngoại Trung Lương: Điểm check-in đẹp như mơ tại Bình Định
Khu dã ngoại Trung Lương: Điểm check-in đẹp như mơ tại Bình Định

<p>Sau 5 năm hoạt động, Khu d&atilde; ngoại Trung Lương (thị trấn C&aacute;t Tiến, H.Ph&ugrave; C&aacute;t, B&igrave;nh Định) đ&atilde; thu h&uacute;t được lượng du kh&aacute;ch đ&ocirc;ng đảo trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đến tham quan, vui chơi, sử dụng c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c như: ẩm thực, lưu tr&uacute;&hellip;</p>

Check-in 'Maldives Việt Nam'
Check-in 'Maldives Việt Nam'

<p>Với biển xanh, c&aacute;t trắng, nắng v&agrave;ng, b&atilde;i biển Kỳ Co v&agrave; Eo Gi&oacute; l&agrave; điểm đến kh&ocirc;ng thể bỏ qua ở Quy Nhơn.</p>

3 điểm cắm trại không thể bỏ qua ở Quy Nhơn
3 điểm cắm trại không thể bỏ qua ở Quy Nhơn

<p>Đến Quy Nhơn bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ trải nghiệm cắm trại ngủ qua đ&ecirc;m ngay ven biển ở Eo Gi&oacute;, khu d&atilde; ngoại Trung Lương, C&ugrave; Lao Xanh.</p>

Quy Nhơn qua góc nhìn phóng viên Thái Lan
Quy Nhơn qua góc nhìn phóng viên Thái Lan

<p>Được v&iacute; như Pattaya v&agrave; Cha-am thuở ban sơ, Quy Nhơn sở hữu từ biển xanh, c&aacute;t v&agrave;ng, tới nhịp sống chậm r&atilde;i, th&iacute;ch hợp du lịch h&egrave;.&nbsp;</p>

Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam
Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam

<p>Wanderlust gợi &yacute; du kh&aacute;ch ăn phở H&agrave; Nội, thả đ&egrave;n hoa đăng ở Hội An v&agrave; gh&eacute; thăm vườn quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n...</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm