CNN gợi ý Đà Lạt và vịnh Lan Hạ khi tới châu Á
CNN gợi ý Đà Lạt và vịnh Lan Hạ khi tới châu Á

<p>B&aacute;o Mỹ liệt k&ecirc; danh s&aacute;ch những nơi được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia du lịch đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; "<em>kho b&aacute;u ch&acirc;u &Aacute; nhưng chưa được đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng tầm</em>".</p>

Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa
Ấn Độ lần đầu đón du khách nước ngoài sau 18 tháng đóng cửa

<p>Kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i c&oacute; thể gh&eacute; thăm đền Taj Mahal v&agrave; Rajasthan lần đầu ti&ecirc;n kể từ th&aacute;ng 3/2020. Đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i nhằm kh&ocirc;i phục ng&agrave;nh du lịch của Ch&iacute;nh phủ Ấn Độ.</p>

7 lâu đài đặc biệt trên thế giới
7 lâu đài đặc biệt trên thế giới

<p>Được x&acirc;y trong một đ&ecirc;m, truyền cảm hứng cho Disney hay tương truyền l&agrave; nơi sống của Dracula, những l&acirc;u đ&agrave;i n&agrave;y thu h&uacute;t du kh&aacute;ch nhờ lịch sử v&agrave; đặc điểm lạ l&ugrave;ng.</p>

Thái Lan ngừng đón khách từ Ấn Độ
Thái Lan ngừng đón khách từ Ấn Độ

<p>Đại sứ qu&aacute;n Th&aacute;i Lan tại New Delhi th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng đ&oacute;n kh&aacute;ch từ Ấn Độ, ngoại trừ c&ocirc;ng d&acirc;n hồi hương, kể từ ng&agrave;y 1/5.</p>

Những ngôi đền lạ trên thế giới
Những ngôi đền lạ trên thế giới

<p>Trong khi đền Karni Mata d&agrave;nh cho chuột, Goa Lawah của lo&agrave;i dơi th&igrave; Bullet Baba lại g&acirc;y ấn tượng l&agrave; nơi thờ một chiếc m&ocirc;t&ocirc; cũ.</p>

Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng
Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng

<p>Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh dưới l&ograve;ng đất từng được sử dụng trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n theo thời gian ch&uacute;ng bị bỏ hoang v&agrave; chỉ c&ograve;n phục vụ du kh&aacute;ch tham quan.</p>

Ladakh bình yên
Ladakh bình yên

<p>Dẫu nằm ở khu vực c&oacute; những cuộc giao tranh li&ecirc;n mi&ecirc;n, Ladakh vẫn được du kh&aacute;ch y&ecirc;u mến bởi cảnh đẹp y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; bề d&agrave;y văn h&oacute;a.</p>

Ngôi đền thờ 'Thần thị thực'
Ngôi đền thờ 'Thần thị thực'

<p>Ngay cả khi cơ quan ngoại giao nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng đồng &yacute;, người d&acirc;n vẫn tin "thần visa" c&oacute; thể xoay ngược t&igrave;nh huống.</p>

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

<p>Pangong Tso, hồ trải d&agrave;i qua bi&ecirc;n giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi m&agrave;u sắc theo &aacute;nh mặt trời, trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau.</p>

Bộ tộc săn đầu người cuối cùng
Bộ tộc săn đầu người cuối cùng

<p>Để tr&aacute;nh bị biến mất, người Konyak ở Ấn Độ d&ugrave; bỏ tục lệ săn đầu người từ l&acirc;u nhưng vẫn cố gắng g&igrave;n giữ c&aacute;c tập qu&aacute;n cổ xưa kh&aacute;c.</p>

Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao
Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao

<p>Qu&aacute; đ&ocirc;ng người, h&agrave;ng lưu niệm qu&aacute; xấu v&agrave; đắt... l&agrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch tham quan đưa ra khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kỳ quan một sao.</p>

Bí ẩn ngôi đền cổ chạm khắc từ một khối đá khổng lồ ở Ấn Độ
Bí ẩn ngôi đền cổ chạm khắc từ một khối đá khổng lồ ở Ấn Độ

<p>Ng&ocirc;i đền Kailasa (Ấn Độ) l&agrave; t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc đ&aacute; đơn cổ nhất tr&ecirc;n thế giới, nơi đ&acirc;y thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới khảo cổ v&agrave; du kh&aacute;ch bởi nhiều b&iacute; ẩn chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p.</p>

Bộ tộc tự do trao đổi vợ
Bộ tộc tự do trao đổi vợ

<p>Truyền thống h&ocirc;n nhau c&ocirc;ng khai v&agrave; trao đổi vợ của người Drokpa bị coi k&eacute;m văn minh, v&igrave; vậy họ chỉ thực hiện khi kh&ocirc;ng c&oacute; người lạ.</p>

Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ
Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ

<p>Tạp ch&iacute; du lịch CnTraveler đưa nh&agrave; thờ T&acirc;n Định v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm đến m&agrave;u hồng đẹp nhất thế giới.</p>

Một ngày ở thành phố màu xanh
Một ngày ở thành phố màu xanh

<p>Jodhpur c&oacute; một khu phố m&agrave; phần lớn nh&agrave; cửa đều sơn một m&agrave;u, được mệnh danh l&agrave; "th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh" của ch&acirc;u &Aacute;.</p>

Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới
Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới

<p>Được h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n miệng n&uacute;i lửa, c&aacute;c hồ nước dưới đ&acirc;y g&acirc;y ấn tượng với nhiều du kh&aacute;ch bởi vẻ đẹp độc nhất v&ocirc; nhị v&agrave; hiếm c&oacute; tr&ecirc;n thế giới.</p>

Thành phố trắng tinh, sạch sẽ, gọn gàng nhất Ấn Độ
Thành phố trắng tinh, sạch sẽ, gọn gàng nhất Ấn Độ

<p>&Iacute;t ai biết được ở Ấn Độ c&oacute; một th&agrave;nh phố cực k&igrave; xinh đẹp, trắng tinh, kh&aacute;ch du lịch đến đều kh&ocirc;ng tiếc lời khen ngợi.</p>

Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng
Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng

<p>Covid-19 khiến c&aacute;c điểm tham quan tr&ecirc;n thế giới trở n&ecirc;n vắng lặng, những "du kh&aacute;ch" duy nhất ở đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m vệ sinh, khử tr&ugrave;ng.</p>

Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển
Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển

<p>16 th&agrave;nh phố b&iacute; ẩn ch&igrave;m s&acirc;u dưới đ&aacute;y biển cho đến nay vẫn chứa đựng nhiều c&acirc;u hỏi chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p.</p>

Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm