Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng
Những công trình ngầm bỏ hoang nổi tiếng

<p>Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh dưới l&ograve;ng đất từng được sử dụng trong qu&aacute; khứ, tuy nhi&ecirc;n theo thời gian ch&uacute;ng bị bỏ hoang v&agrave; chỉ c&ograve;n phục vụ du kh&aacute;ch tham quan.</p>

Ladakh bình yên
Ladakh bình yên

<p>Dẫu nằm ở khu vực c&oacute; những cuộc giao tranh li&ecirc;n mi&ecirc;n, Ladakh vẫn được du kh&aacute;ch y&ecirc;u mến bởi cảnh đẹp y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; bề d&agrave;y văn h&oacute;a.</p>

Ngôi đền thờ 'Thần thị thực'
Ngôi đền thờ 'Thần thị thực'

<p>Ngay cả khi cơ quan ngoại giao nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng đồng &yacute;, người d&acirc;n vẫn tin "thần visa" c&oacute; thể xoay ngược t&igrave;nh huống.</p>

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ
Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

<p>Pangong Tso, hồ trải d&agrave;i qua bi&ecirc;n giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi m&agrave;u sắc theo &aacute;nh mặt trời, trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau.</p>

Bộ tộc săn đầu người cuối cùng
Bộ tộc săn đầu người cuối cùng

<p>Để tr&aacute;nh bị biến mất, người Konyak ở Ấn Độ d&ugrave; bỏ tục lệ săn đầu người từ l&acirc;u nhưng vẫn cố gắng g&igrave;n giữ c&aacute;c tập qu&aacute;n cổ xưa kh&aacute;c.</p>

Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao
Lý do 7 kỳ quan thế giới bị chấm một sao

<p>Qu&aacute; đ&ocirc;ng người, h&agrave;ng lưu niệm qu&aacute; xấu v&agrave; đắt... l&agrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch tham quan đưa ra khi đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kỳ quan một sao.</p>

Bí ẩn ngôi đền cổ chạm khắc từ một khối đá khổng lồ ở Ấn Độ
Bí ẩn ngôi đền cổ chạm khắc từ một khối đá khổng lồ ở Ấn Độ

<p>Ng&ocirc;i đền Kailasa (Ấn Độ) l&agrave; t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc đ&aacute; đơn cổ nhất tr&ecirc;n thế giới, nơi đ&acirc;y thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của giới khảo cổ v&agrave; du kh&aacute;ch bởi nhiều b&iacute; ẩn chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p.</p>

Bộ tộc tự do trao đổi vợ
Bộ tộc tự do trao đổi vợ

<p>Truyền thống h&ocirc;n nhau c&ocirc;ng khai v&agrave; trao đổi vợ của người Drokpa bị coi k&eacute;m văn minh, v&igrave; vậy họ chỉ thực hiện khi kh&ocirc;ng c&oacute; người lạ.</p>

Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ
Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ

<p>Tạp ch&iacute; du lịch CnTraveler đưa nh&agrave; thờ T&acirc;n Định v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm đến m&agrave;u hồng đẹp nhất thế giới.</p>

Một ngày ở thành phố màu xanh
Một ngày ở thành phố màu xanh

<p>Jodhpur c&oacute; một khu phố m&agrave; phần lớn nh&agrave; cửa đều sơn một m&agrave;u, được mệnh danh l&agrave; "th&agrave;nh phố m&agrave;u xanh" của ch&acirc;u &Aacute;.</p>

Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới
Những ao miệng núi lửa đẹp nhất thế giới

<p>Được h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n miệng n&uacute;i lửa, c&aacute;c hồ nước dưới đ&acirc;y g&acirc;y ấn tượng với nhiều du kh&aacute;ch bởi vẻ đẹp độc nhất v&ocirc; nhị v&agrave; hiếm c&oacute; tr&ecirc;n thế giới.</p>

Thành phố trắng tinh, sạch sẽ, gọn gàng nhất Ấn Độ
Thành phố trắng tinh, sạch sẽ, gọn gàng nhất Ấn Độ

<p>&Iacute;t ai biết được ở Ấn Độ c&oacute; một th&agrave;nh phố cực k&igrave; xinh đẹp, trắng tinh, kh&aacute;ch du lịch đến đều kh&ocirc;ng tiếc lời khen ngợi.</p>

Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng
Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng

<p>Covid-19 khiến c&aacute;c điểm tham quan tr&ecirc;n thế giới trở n&ecirc;n vắng lặng, những "du kh&aacute;ch" duy nhất ở đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m vệ sinh, khử tr&ugrave;ng.</p>

Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển
Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển

<p>16 th&agrave;nh phố b&iacute; ẩn ch&igrave;m s&acirc;u dưới đ&aacute;y biển cho đến nay vẫn chứa đựng nhiều c&acirc;u hỏi chưa c&oacute; lời giải đ&aacute;p.</p>

Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới
Những cánh đồng hoa rực rỡ thế giới

<p>Mỗi m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; h&egrave; đến, những c&aacute;nh đồng hoa tr&ecirc;n khắp thế giới lại nở rộ. Sắc xanh dịu d&agrave;ng của hoa chu&ocirc;ng, vẻ rực rỡ của những đ&oacute;a hướng dương&hellip; dễ khiến l&ograve;ng người say đắm.</p>

7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới
7 hòn đảo xa xôi, hiểm trở nhất thế giới

<p>Kh&ocirc;ng chỉ nằm biệt lập giữa đại dương bao la, c&aacute;c h&ograve;n đảo dưới đ&acirc;y c&ograve;n chứa đựng nhiều sự nguy hiểm v&agrave; b&iacute; ẩn m&agrave; &iacute;t ai d&aacute;m đặt ch&acirc;n tới.</p>

Thế giới trống rỗng lúc 12 giờ trưa
Thế giới trống rỗng lúc 12 giờ trưa

<p>Lệnh phong tỏa c&agrave;ng khiến c&aacute;c th&agrave;nh phố đ&atilde; hiu hắt trong Covid-19 c&agrave;ng trở n&ecirc;n trống rỗng lạ thường.</p>

Gà nướng ống tre
Gà nướng ống tre

<p>G&agrave; được trộn với muối v&agrave; ớt đỏ, sau đ&oacute; đặt trong ống tre v&agrave; nướng tr&ecirc;n ngọn lửa to trong 45 ph&uacute;t.</p>

Việt Nam vào đề cử ảnh trên không quốc tế SkyPixel lần 5
Việt Nam vào đề cử ảnh trên không quốc tế SkyPixel lần 5

<p>Bức ảnh &ldquo;Thuyền hoa&rdquo; của t&aacute;c giả Nguyễn Tấn Tuấn (TP HCM) lọt v&agrave;o hạng mục Đề cử trong cuộc thi Nhiếp ảnh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng quốc tế SkyPixel lần 5.</p>

Cách thế giới chào hỏi không chạm vào nhau
Cách thế giới chào hỏi không chạm vào nhau

<p>Chắp tay kiểu Th&aacute;i hay vỗ tay như người Zambia l&agrave; những c&aacute;ch ch&agrave;o hỏi kh&ocirc;ng cần tiếp x&uacute;c nhưng vẫn thể hiện sự t&ocirc;n trọng v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n.&nbsp;</p>