7 quốc gia từng đổi tên
7 quốc gia từng đổi tên

<p>Một số quốc gia thay đổi quốc hiệu để khẳng định sự độc lập, c&oacute; nước thay đổi v&igrave; vấn đề ch&iacute;nh trị hoặc để tr&aacute;nh tr&ugrave;ng t&ecirc;n.</p>

6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác
6 cánh cổng với truyền thuyết về thế giới khác

<p>Tr&ecirc;n thế giới tồn tại những c&aacute;nh cổng kỳ b&iacute;, m&agrave; người ta tin rằng khi bước qua ch&uacute;ng, ta c&oacute; thể đến chiều kh&ocirc;ng gian kh&aacute;c.</p>

7 núi đá nguyên khối nổi tiếng thế giới
7 núi đá nguyên khối nổi tiếng thế giới

<p>Được h&igrave;nh th&agrave;nh từ thời tiền sử do n&uacute;i lửa phun tr&agrave;o v&agrave; h&agrave;ng loạt thay đổi kiến ​​tạo, giờ đ&acirc;y, những tảng đ&aacute; khổng lồ n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c điểm du lịch nổi tiếng.</p>

Câu chuyện đằng sau việc đổi tên của các quốc gia trên thế giới
Câu chuyện đằng sau việc đổi tên của các quốc gia trên thế giới

<p>Qu&aacute; tr&igrave;nh sửa đổi t&ecirc;n quốc gia kh&ocirc;ng đơn giản, k&eacute;o theo nhiều vấn đề sau đ&oacute;. Tuy vậy, nhiều đất nước vẫn thực hiện, d&ugrave; mất nhiều năm để ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất t&ecirc;n gọi.</p>

Tháp Quỷ và 4 tảng đá nguyên khối kỳ lạ trên thế giới
Tháp Quỷ và 4 tảng đá nguyên khối kỳ lạ trên thế giới

<p>Những tảng đ&aacute; nguy&ecirc;n khối tr&ecirc;n khắp thế giới đ&ecirc;̀u là c&ocirc;ng trình tự nhi&ecirc;n đ&ocirc;̣c đáo, gắn với các truyền thuyết ly kỳ. C&aacute;c đi&ecirc;̉m đ&ecirc;́n này rất thu hút du khách ưa mạo hi&ecirc;̉m.</p>

6 điểm đến ấm áp trong tháng 2
6 điểm đến ấm áp trong tháng 2

<p>Khoảng thời gian l&yacute; tưởng để du lịch với thời tiết dễ chịu, cũng l&agrave; m&ugrave;a lễ hội s&ocirc;i động tại nhiều đảo quốc nhiệt đới.</p>

Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích thế giới
Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích thế giới

<p>Theo b&igrave;nh chọn của độc giả tạp ch&iacute; du lịch Cntraveler, Việt Nam được xếp hạng cao hơn Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm