Nơi chứa kho báu của pharaoh Tutankhamun
Nơi chứa kho báu của pharaoh Tutankhamun

<p>B&ecirc;n trong Đại bảo t&agrave;ng l&agrave; cả một thế giới Ai Cập cổ đại, khắc họa r&otilde; n&eacute;t về một thời đại rực rỡ v&agrave; cũng đầy b&iacute; ẩn.</p>

Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng
Khử trùng các điểm du lịch nổi tiếng

<p>Covid-19 khiến c&aacute;c điểm tham quan tr&ecirc;n thế giới trở n&ecirc;n vắng lặng, những "du kh&aacute;ch" duy nhất ở đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m vệ sinh, khử tr&ugrave;ng.</p>

10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19
10 điểm đến nổi tiếng hiu quạnh trong Covid-19

<p>Nhiều quốc gia chọn biện ph&aacute;p phong tỏa, khu vực c&ocirc;ng cộng v&agrave; điểm du lịch nổi tiếng bị đ&oacute;ng cửa trở n&ecirc;n hiu quạnh trong thời kỳ dịch bệnh.</p>

Những bất ngờ của khách Việt đến Ai Cập
Những bất ngờ của khách Việt đến Ai Cập

<p>Ai Cập g&acirc;y ấn tượng với Uy&ecirc;n bởi c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đồ sộ, dải ng&acirc;n h&agrave; lộng lẫy, người d&acirc;n mến kh&aacute;ch.</p>

Khám phá ngôi đền thiêng Karnak tại Ai Cập
Khám phá ngôi đền thiêng Karnak tại Ai Cập

<p>Đền Karnak (Ai Cập) được xem l&agrave; bảo t&agrave;ng ngo&agrave;i trời lớn nhất thế giới. Ng&ocirc;i đền với vẻ đẹp huyền b&iacute; v&agrave; h&ugrave;ng vĩ n&agrave;y l&agrave; một trong những địa điểm thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch tại Ai Cập.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm