Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Xếp
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Xếp

<p>B&atilde;i Xếp sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với c&aacute;t v&agrave;ng, biển xanh v&agrave; những lớp đ&aacute; chồng tự nhi&ecirc;n, l&agrave; một trong những b&atilde;i biển h&uacute;t kh&aacute;ch nhất tại Quy Nhơn.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm