Tokyo hạn chế du lịch vì các ca nhiễm tăng cao
Tokyo hạn chế du lịch vì các ca nhiễm tăng cao

<p>Trong ba ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp, mỗi ng&agrave;y thủ đ&ocirc; Tokyo lại tiếp nhận th&ecirc;m hơn 100 ca nhiễm nCoV.</p>

Bánh mì Việt trên khắp thế giới
Bánh mì Việt trên khắp thế giới

<p>B&aacute;nh m&igrave; Việt Nam c&oacute; mặt v&agrave; được y&ecirc;u th&iacute;ch ở Hong Kong, H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Anh, Czech, Đức, Mỹ...</p>

Điều gì làm nên sự cuốn hút của lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản?
Điều gì làm nên sự cuốn hút của lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản?

<p>Được khởi xướng bởi một nh&oacute;m học sinh v&agrave;o năm 1950, đến nay lễ hội tuyết Sapporo nổi tiếng đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 2 triệu du kh&aacute;ch mỗi năm. Vậy điều g&igrave; đ&atilde; khiến cho lễ hội n&agrave;y lại thu h&uacute;t như vậy?</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm