Qatar 'phát điên' vì bị hỏi về quy định uống rượu
Qatar 'phát điên' vì bị hỏi về quy định uống rượu

<p>Giới chức Qatar bực tức v&igrave; nhận qu&aacute; nhiều c&acirc;u hỏi của du kh&aacute;ch về việc c&oacute; được ph&eacute;p uống rượu hay kh&ocirc;ng v&agrave; khẳng định điều n&agrave;y kh&ocirc;ng bị cấm.</p>

10 quốc gia du khách muốn tới sống nhất
10 quốc gia du khách muốn tới sống nhất

<p>Người Mỹ muốn chuyển đến Nhật Bản, c&ograve;n người Nga muốn đến Mỹ để t&aacute;i định cư nhất.</p>

Những địa điểm phải ghé thăm khi du lịch Qatar
Những địa điểm phải ghé thăm khi du lịch Qatar

<p>Qatar một trong những v&ugrave;ng đất gi&agrave;u c&oacute; bậc nhất thế giới, tuy nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất sa mạc kh&ocirc; căn, &iacute;t c&acirc;y cối, nhưng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nơi đ&acirc;y lu&ocirc;n l&agrave;m cho du kh&aacute;ch sững sờ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm