7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới
7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới

<p>Nguy hiểm nhưng c&aacute;c đỉnh n&uacute;i cao tr&ecirc;n thế giới vẫn khiến nhiều người muốn chinh phục.</p>

Shangri-la, thiên đường bí mật
Shangri-la, thiên đường bí mật

<p>L&agrave; v&ugrave;ng đất nơi người ta c&oacute; thể sống với một tr&aacute;i tim thuần khiết, nơi m&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n từ v&agrave; đạo l&yacute; kh&ocirc;n ngoan trị v&igrave; v&agrave; nơi con người kh&ocirc;ng phải chịu đau khổ, ngh&egrave;o t&uacute;ng hay tuổi gi&agrave;. Thi&ecirc;n đường trần thế Shangri-la, nơi con người bất tử liệu c&oacute; tồn tại thật sự?</p> <p>&nbsp;</p>

Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng
Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng

<p>V&ugrave;ng đất Mustang (hay vương quốc Lo xưa cũ) nằm khuất xa tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya l&agrave; nơi lưu giữ một nền văn h&oacute;a nguy&ecirc;n thủy v&agrave; c&aacute;c phong tục cổ xưa.</p>

Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng
Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng

<p>Những con ch&oacute; to lớn với bộ l&ocirc;ng d&agrave;y thường tập trung xung quanh khu vực hồ Yamdrok, hồ Namtso v&agrave; hồ Manasarovar c&ugrave;ng những người du mục.</p>

Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C
Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C

<p>B&ograve; Yak l&agrave; biểu tượng của T&acirc;y Tạng (Trung Quốc). Ch&uacute;ng sở hữu bộ l&ocirc;ng ấn tượng v&agrave; cặp sừng d&agrave;i, mạnh mẽ.</p>

Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'
Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'

<p>Sinh sống tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n Changtang với độ cao trung b&igrave;nh 4.500 m, người du mục Changpa chăn nu&ocirc;i cừu để lấy thịt, bơ v&agrave; l&ocirc;ng l&agrave;m len.</p>

Sự sống khắc nghiệt nơi tận cùng dãy Himalaya
Sự sống khắc nghiệt nơi tận cùng dãy Himalaya

<p>Cảnh quan c&ugrave;ng cuộc sống ở một trong những khu vực xa x&ocirc;i v&agrave; hẻo l&aacute;nh nhất d&atilde;y Himalaya đ&atilde; được tiết lộ trong bộ ảnh của nh&agrave; th&aacute;m hiểm Darius Radkevicius.</p>

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông
Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

<p>Những hồ th&aacute;nh, cung điện hơn 1.400 tuổi v&agrave; Kailash, đỉnh n&uacute;i thi&ecirc;ng li&ecirc;ng nhất của người T&acirc;y Tạng th&ecirc;m h&ugrave;ng vĩ khi tuyết rơi v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm