Shangri-la, thiên đường bí mật
Shangri-la, thiên đường bí mật

<p>L&agrave; v&ugrave;ng đất nơi người ta c&oacute; thể sống với một tr&aacute;i tim thuần khiết, nơi m&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n từ v&agrave; đạo l&yacute; kh&ocirc;n ngoan trị v&igrave; v&agrave; nơi con người kh&ocirc;ng phải chịu đau khổ, ngh&egrave;o t&uacute;ng hay tuổi gi&agrave;. Thi&ecirc;n đường trần thế Shangri-la, nơi con người bất tử liệu c&oacute; tồn tại thật sự?</p> <p>&nbsp;</p>

Tây Tạng Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật Review du lịch

Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng
Vương quốc ẩn khuất trên dãy Himalaya, nơi phụ nữ lấy nhiều chồng

<p>V&ugrave;ng đất Mustang (hay vương quốc Lo xưa cũ) nằm khuất xa tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya l&agrave; nơi lưu giữ một nền văn h&oacute;a nguy&ecirc;n thủy v&agrave; c&aacute;c phong tục cổ xưa.</p>

Tây Tạng Trung Quốc Địa điểm nổi bật

Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng
Giống chó khổng lồ của người Tây Tạng

<p>Những con ch&oacute; to lớn với bộ l&ocirc;ng d&agrave;y thường tập trung xung quanh khu vực hồ Yamdrok, hồ Namtso v&agrave; hồ Manasarovar c&ugrave;ng những người du mục.</p>

Tây Tạng Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C
Loài bò biểu tượng Tây Tạng nặng 1.000 kg, chịu lạnh âm 40 độ C

<p>B&ograve; Yak l&agrave; biểu tượng của T&acirc;y Tạng (Trung Quốc). Ch&uacute;ng sở hữu bộ l&ocirc;ng ấn tượng v&agrave; cặp sừng d&agrave;i, mạnh mẽ.</p>

Tây Tạng Trung Quốc Trải nghiệm

Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'
Cuộc sống trên 'nóc nhà thế giới'

<p>Sinh sống tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n Changtang với độ cao trung b&igrave;nh 4.500 m, người du mục Changpa chăn nu&ocirc;i cừu để lấy thịt, bơ v&agrave; l&ocirc;ng l&agrave;m len.</p>

Tây Tạng Trung Quốc Địa điểm nổi bật

Sự sống khắc nghiệt nơi tận cùng dãy Himalaya
Sự sống khắc nghiệt nơi tận cùng dãy Himalaya

<p>Cảnh quan c&ugrave;ng cuộc sống ở một trong những khu vực xa x&ocirc;i v&agrave; hẻo l&aacute;nh nhất d&atilde;y Himalaya đ&atilde; được tiết lộ trong bộ ảnh của nh&agrave; th&aacute;m hiểm Darius Radkevicius.</p>

Tây Tạng Ấn Độ Trải nghiệm Địa điểm nổi bật

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông
Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

<p>Những hồ th&aacute;nh, cung điện hơn 1.400 tuổi v&agrave; Kailash, đỉnh n&uacute;i thi&ecirc;ng li&ecirc;ng nhất của người T&acirc;y Tạng th&ecirc;m h&ugrave;ng vĩ khi tuyết rơi v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</p>

Tây Tạng Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật