Phú Quốc - điểm đến hot nhất dịp Tết
Phú Quốc - điểm đến hot nhất dịp Tết

<p>Thời tiết đẹp, kh&ocirc;ng c&oacute; hạn chế đi lại, nhiều khu nghỉ dưỡng v&agrave; dịch vụ tốt, Ph&uacute; Quốc dự kiến đ&oacute;n h&agrave;ng chục ngh&igrave;n du kh&aacute;ch dịp Tết.</p>

Điểm cắm trại gần TP.HCM kín chỗ dịp Tết
Điểm cắm trại gần TP.HCM kín chỗ dịp Tết

<p>Trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2 tuần, một số điểm cắm trại cao cấp (glamping) gần TP.HCM th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng c&ograve;n lều trống đến hết kỳ nghỉ lễ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm