Khám phá 11 thành phố tổ chức Euro 2020
Khám phá 11 thành phố tổ chức Euro 2020

<p>Euro 2020 đ&atilde; khai mạc h&ocirc;m nay v&agrave; sẽ diễn ra ở 11 th&agrave;nh phố xinh đẹp, đều l&agrave; những điểm du lịch ấn tượng ở ch&acirc;u &Acirc;u.</p>

Đảo nhân tạo hàng nghìn năm trước
Đảo nhân tạo hàng nghìn năm trước

<p>Trong thời kỳ đồ đ&aacute; mới ở Scotland, con người d&ugrave;ng cọc hoặc đ&aacute;, dựng nh&agrave; ra giữa l&ograve;ng hồ để tr&aacute;nh th&uacute; dữ v&agrave; t&igrave;m &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm