Hương sắc miền Tây ngày Tết
Hương sắc miền Tây ngày Tết

<p>cần thơ</p> <p>Theo ch&acirc;n nhiếp ảnh gia Trần Thủ An ghi lại nhịp sống y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; đầy sắc m&agrave;u Tết tại S&oacute;c Trăng, Hậu Giang v&agrave; Cần Thơ.</p>

5 chốn cầu duyên linh thiêng ở Sài Gòn
5 chốn cầu duyên linh thiêng ở Sài Gòn

<p>Người đi lễ ch&ugrave;a Ngọc Ho&agrave;ng, miếu Ph&ugrave; Ch&acirc;u, ch&ugrave;a &Ocirc;n Lăng thường d&acirc;ng lễ chỉ đỏ, dừa, trầu cau, hoa tươi... với niềm tin t&igrave;nh duy&ecirc;n sẽ su&ocirc;n sẻ.</p>

Hướng xuất hành đầu năm may mắn cho 12 con giáp
Hướng xuất hành đầu năm may mắn cho 12 con giáp

<p>Theo quan niệm d&acirc;n gian, hướng xuất h&agrave;nh ng&agrave;y đầu năm tốt sẽ đem lại nhiều may mắn, thịnh vượng v&agrave; t&agrave;i lộc.</p>

Những cô gái múa lân sư rồng ngày Tết
Những cô gái múa lân sư rồng ngày Tết

<p>Yến Quy&ecirc;n l&agrave; một trong c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i đầu ti&ecirc;n m&uacute;a l&acirc;n sư rồng ở Việt Nam, một n&eacute;t nghệ thuật truyền thống kh&ocirc;ng thể thiếu v&agrave;o dịp Tết.</p>

8 gợi ý cho du khách đón Tết ở Sài Gòn
8 gợi ý cho du khách đón Tết ở Sài Gòn

<p>Du kh&aacute;ch c&oacute; thể lần đầu được xem tr&igrave;nh diễn l&acirc;n sư rồng &ldquo;<em>khai quang điểm nh&atilde;n</em>&rdquo;, một n&eacute;t văn h&oacute;a dịp Tết kh&ocirc;ng nhiều người biết ở th&agrave;nh phố.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm