Chèo SUP trên biển ở Vũng Tàu giá 300.000 đồng/3 giờ thu hút giới trẻ
Chèo SUP trên biển ở Vũng Tàu giá 300.000 đồng/3 giờ thu hút giới trẻ

<p>Thời gian gần đ&acirc;y, ch&egrave;o thuyền v&aacute;n đứng (SUP) trở th&agrave;nh tr&agrave;o lưu tại phố biển Vũng T&agrave;u v&agrave; nhận được nhiều sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn trẻ tại TP.HCM đến trải nghiệm.</p>

3 điểm chèo SUP ở Tp HCM (Sài Gòn) cuối tuần
3 điểm chèo SUP ở Tp HCM (Sài Gòn) cuối tuần

<p>Ch&egrave;o SUP len qua những rạch dừa nước, kh&aacute;m ph&aacute; đảo sen t&aacute;ch biệt th&agrave;nh phố nhộn nhịp l&agrave; trải nghiệm đ&aacute;ng thử v&agrave;o cuối tuần ở TP.HCM.</p>

Chèo thuyền, cắm trại trên cánh đồng lúa lớn nhất Đồng Nai
Chèo thuyền, cắm trại trên cánh đồng lúa lớn nhất Đồng Nai

<p>N&uacute;i đ&aacute; Chữ Thập giữa c&aacute;nh đồng l&uacute;a bao la, tạo n&ecirc;n khung cảnh ấn tượng với du kh&aacute;ch.</p>

Review Chèo thuyền SUP trên sông Sài Gòn
Review Chèo thuyền SUP trên sông Sài Gòn

<p>Nếu ng&agrave;y chủ nhật rảnh rỗi nhưng chưa biết đi l&agrave;m g&igrave; ở S&agrave;i G&ograve;n, bạn c&oacute; thể thử trải nghiệm ch&egrave;o SUP (Standup Paddle Board - lướt v&aacute;n đứng) để ngắm S&agrave;i G&ograve;n với một diện mạo ho&agrave;n to&agrave;n mới.</p>

Kinh nghiệm chèo thuyền SUP cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm chèo thuyền SUP cho người mới bắt đầu

<p>Ch&egrave;o thuyền SUP l&agrave; một m&ocirc;n thể thao th&uacute; vị tr&ecirc;n mặt nước, với lợi &iacute;ch bổ sung l&agrave; bạn c&oacute; thể tập luyện thể thao to&agrave;n th&acirc;n. V&agrave;, trước khi bạn xuống nước, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu một ch&uacute;t về thiết bị SUP v&agrave; cũng như kinh nghiệm ch&egrave;o thuyền SUP cho người mới bắt đầu.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm