Chung cư TP.HCM gây chú ý trên mạng xã hội quốc tế
Chung cư TP.HCM gây chú ý trên mạng xã hội quốc tế

<p>Bức ảnh chụp đ&ecirc;m ở chung cư Nguyễn Huệ (TP.HCM) đăng tải tr&ecirc;n fanpage National Geographic UK nhận được hơn 51.000 lượt b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n b&igrave;nh luận của bạn b&egrave; quốc tế.</p> <p>&nbsp;</p>

Quán trà cho khách tự trả tiền
Quán trà cho khách tự trả tiền

<p>Kh&aacute;ch tự phục vụ, trả tiền theo sự h&agrave;i l&ograve;ng tại một qu&aacute;n tr&agrave; ở quận B&igrave;nh Thạnh. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n dạy miễn ph&iacute; thư ph&aacute;p, tr&agrave; đạo, cắm hoa...</p>

Sài Gòn hơn 300 năm qua ảnh
Sài Gòn hơn 300 năm qua ảnh

<p>Những bức ảnh, tranh vẽ về S&agrave;i G&ograve;n từ khi người Việt đến khai hoang cho tới ng&agrave;y nay được trưng b&agrave;y, kh&aacute;i qu&aacute;t sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.</p>

Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ
Nhà thờ màu hồng Việt Nam lên báo Mỹ

<p>Tạp ch&iacute; du lịch CnTraveler đưa nh&agrave; thờ T&acirc;n Định v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm đến m&agrave;u hồng đẹp nhất thế giới.</p>

Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam
Tạp chí Anh gợi ý 12 trải nghiệm ở Việt Nam

<p>Wanderlust gợi &yacute; du kh&aacute;ch ăn phở H&agrave; Nội, thả đ&egrave;n hoa đăng ở Hội An v&agrave; gh&eacute; thăm vườn quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n...</p>

Đêm Thành phố Hồ Chí Minh tĩnh mịch
Đêm Thành phố Hồ Chí Minh tĩnh mịch

<p>Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng c&ograve;n rực rỡ &aacute;nh đ&egrave;n, người xe tấp nập, hay tiếng rao lảnh l&oacute;t trong những đ&ecirc;m c&aacute;ch ly x&atilde; hội.</p>

Sài Gòn bỗng rộng thênh thang mùa dịch Covid-19
Sài Gòn bỗng rộng thênh thang mùa dịch Covid-19

<p>Người d&acirc;n ở nh&agrave; v&agrave; du kh&aacute;ch vắng b&oacute;ng, khiến c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh biểu tượng v&agrave; những con đường ở TP HCM bỗng rộng th&ecirc;nh thang.</p>

Ba sự kiện đếm ngược chào năm mới
Ba sự kiện đếm ngược chào năm mới

<p>H&agrave; Nội, Hội An, TP HCM đồng loạt tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật trong tối 31/12 để ch&agrave;o đ&oacute;n năm 2020.</p>