Những ngày bình yên ở Luang Prabang
Những ngày bình yên ở Luang Prabang

<p>Trong 7 ng&agrave;y, du kh&aacute;ch Việt tham quan phố cổ, th&aacute;p nước đẹp nhất xứ sở triệu voi Kuang Si v&agrave; hang Pak Ou.</p>

Những điểm đến nổi tiếng chưa có Covid-19
Những điểm đến nổi tiếng chưa có Covid-19

<p>T&iacute;nh đến 11/3, Cuba l&agrave; một trong những quốc gia hiếm hoi chưa ph&aacute;t hiện ca l&acirc;y nhiễm nCoV.</p>

Kinh nghiệm du lịch Lào
Kinh nghiệm du lịch Lào

<p>V&igrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều anh chị th&iacute;ch đi L&agrave;o, em cũng sống tại L&agrave;o 2,5 năm n&ecirc;n em xin ph&eacute;p chia sẻ th&ecirc;m kinh nghiệm đi L&agrave;o tới c&aacute;c anh chị để c&aacute;c anh chị sẽ gh&eacute; thăm đất nước L&agrave;o xinh đẹp nhiều hơn. Thời gian đi L&agrave;o đẹp nhất l&agrave; th&aacute;ng 4.</p>