Du lịch Cao Hùng, Đài Loan nhất định phải ghé thăm Long Hổ Tháp một lần
Du lịch Cao Hùng, Đài Loan nhất định phải ghé thăm Long Hổ Tháp một lần

<p>L&agrave; biểu tượng của Đầm Li&ecirc;n Tr&igrave; nổi tiếng của du lịch Cao H&ugrave;ng, Long Hổ Th&aacute;p bao gồm 2 t&ograve;a th&aacute;p 7 tầng x&acirc;y đối xứng nhau, c&oacute; lối v&agrave;o l&agrave; phần đầu rồng v&agrave; lối ra l&agrave; đầu hổ.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm